ROSA – centrum pro ženy, z.s. je nezisková organizace, poskytující komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí. Ta zahrnuje odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálně terapeutické a sociálně právní poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování utajeného azylového ubytování pro ženy, které jsou ohrožené domácím násilím.

Poskytujeme dvě sociální služby:  odborné sociální poradenství a azylové ubytování.  V Informačním a poradenském centrum ROSA jsou poskytovány osobní bezplatné konzultace obětem. Azylový dům ROSA je unikátní v tom, že jeho adresa je utajená. Tím poskytuje bezpečné útočiště svým obyvatelkám a jejich dětem.

Jsme první organizace, která se v České republice začala systematicky a odborně zabývat problematikou domácího násilí. Naše úsilí trvá již 28 let. Neskromně si myslíme, že i činnost Rosy přispěla k tomu, že domácí násilí přestává být jedním ze společenských tabu. Je pro nás důležité, abychom byly aktivní i v oblasti prevence: vydáváme publikace, pořádáme semináře.

Každý rok pomáháme stovkám obětí domácího násilí, ať již předáním praktických rad, tak poskytováním tolik potřebné psychické podpory. Poskytujeme komplexní odborné sociální poradenství, opřené o důraz na individuální potřeby klientek, empatii a naprostou diskrétnost.

Ke své práci přistupujeme s nasazením i pokorou, chceme si udržet vysokou úroveň poskytovaných služeb.

0
let jsme tu pro ženy – oběti násilí
0
žen prošlo celkem poradenským centrem
0
ženám již pomohl azylový dům
0
dětem pomohl celkem azylový dům
0
volajícím pomohly linky pomoci
0
intervencí a poradenství vedeme každý měsíc
0%
případů našich klientek řeší policie
0%
klientek centra ROSA bylo škrceno
0%
klientek bylo bito a fackováno
0%
klientek je vydíráno a zastrašováno

NAŠE PRIORITY

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

PorT2023-05-22T15:07:11+01:00

POMOZTE NÁM JAKO DOBROVOLNÍK NEBO DÁRCE

…protože každá pomoc se počítá…

DOBROVOLNICTVÍ
DÁRCOVSTVÍ

PODPORUJÍ NÁS