PLÁNOVÁNÍ BEZPEČÍ, POKUD ZŮSTÁVÁTE VE VZTAHU S NÁSILNÝM PARTNEREM:

 • Mějte u sebe vždy důležitá telefonní čísla
 • Mějte na jednom místě (např. v kabelce či tašce, kterou si můžete vzít vždy s sebou) peníze, doklady, mobil nebo telefonní kartu
 • Důležité doklady, náhradní klíče či základní oblečení si uschovejte u někoho, komu důvěřujete nebo v zaměstnání
 • Promyslete si, kam můžete v případě akutního nebezpečí odejít (k rodičům, kamarádce, do krizového centra či azylového domu)
 • Promyslete si únikovou cestu z bytu, nezůstávejte s partnerem o samotě na místech bez možnosti úniku (koupelny, kuchyně atp.)
 • Řekněte někomu o tom, co se u vás doma děje
 • Požádejte sousedy o pomoc, dohodněte si s nimi nějaký signál, po kterém přivolají policii
 • Jste li v nebezpečí, volejte policii – 158, případně linku 112

PLÁNOVÁNÍ BEZPEČÍ PO ODCHODU Z NÁSILNÉHO VZTAHU:

 • Pokud odcházíte s dětmi, zanechte doma krátkou zprávu, že z důvodů stupňujícího se násilí odcházíte na dočasnou dobu i s dětmi na neutrální místo.
 • Sdělte písemně majiteli domu či bytu, že se nevzdáváte nároku na byt, ale že jste nucena jej z důvodu ochrany a bezpečí pro stupňující se násilí dočasně opustit.
 • Otce informujte písemně přes Oddělení sociálně právní ochrany dětí o zdravotním stavu nezletilých dětí. Toto oddělení by vám mělo být nápomocné a nesdělovat místo vašeho pobytu, pokud jste v utajeném azylovém zařízení, a pomoci vám podniknout právní kroky spojené s podáním žádosti o svěření nezletilých dětí do vaší péče.
 • Zůstáváte-li ve svém bytě, můžete, pokud nemá partner v bytě trvalé bydliště: vyměnit zámek, instalovat bezpečnostní zámky a dveře (pokud tam trvalé bydliště má, výměnou zámku byste se mohla dopustit trestného činu).
 • Promyslete si, koho můžete informovat o tom, že s partnerem již nežijete a pokud by se objevil poblíž domu nebo dětí, aby zavolali policii (např. když zamezuje dětem nebo vám ve vstupu do domu)
 • Informujte osoby, které jsou v kontaktu s vašimi dětmi (mateřská škola, školka, kroužky), kdo je oprávněn vyzvedávat je.
 • Vyhýbejte se místům, kam jste obvykle s partnerem chodívali nebo kde je vysoká možnost toho, že se potkáte.
 • Pokud na vás partner čeká před zaměstnáním apod., vycházejte bočním východem, měňte trasu cesty domů, pokud by vás sledoval, jděte na policii.

Seznam věcí, které při odchodu nesmím zapomenout:

 • občanský průkaz, pas
 • rodné listy (můj i dětí)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • lékařské zprávy
 • peníze, kreditní a vkladní knížky
 • klíče od bytu, auta, kanceláře
 • řidičský a technický průkaz
 • léky
 • náhradní oblečení
 • oddací list
 • nájemní smlouvu
 • oblíbená hračka dítěte
 • dokumenty o hypotéce
 • předměty citové hodnoty

Pamatujte si:

 • žádný člověk se nezmění, pokud se k tomu sám neodhodlá
 • žena se musí sama rozhodnout, jestli bude násilí dál snášet
 • násilí, s nímž nic neuděláte, má tendenci se stupňovat

Více informací o bezpečnostním plánu a vhodných opatřeních vám v případě zájmu sdělíme v centru ROSA (tel.: 602 246 102, 241 432 466).

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS