Před 25 lety jsme měli ideu, aby v roce 2020 nebyla už žádná žena v ČR zavražděna v důsledku domácího násilí. Bohužel, násilí je stále tolerováno. Přála bych si proto, aby plnila ROSA i nadále svůj dlouhodobý cíl, především přispívat k prevenci domácího násilí, aby děti našich klientek, nemusely zažívat úzkost, strach, napětí. Aby měly kvalitní mužské vzory, klidné, kreativní, kteří odmítnou jakékoliv násilí. V symbolu ROSY je kapka rosy. Pro mě je to stále symbol naděje, radosti, svěžesti, ke kterému bychom chtěli přispět.  Vážím si lidí, kteří mají otevřené srdce, jsou vnímaví, opravdoví a chtějí nám v tom pomáhat.

Marie Vavroňová • Zakladatelka • ROSA centrum pro ženy

Násilí na ženách se týká všech žen, nerozhoduje zde věk ani vzdělání. I úspěšné ženy ve svém zaměstnání nebo profesi mohou být týrané. Závisí to na jejich partnerech. Je velmi obdivuhodné, pokud se právě úspěšné ženy rozhodnou svěřit se svým problémem násilí ve vztahu. Za násilí nemohou, není to jejich vina. Odpovědnost má vždy ten, kdo se násilí dopouští, tedy násilný partner.

Zdena Prokopová • Zakladatelka • ROSA centrum pro ženy

To, co naučíme naše děti, se k nám jednou vrátí. Proto jim předávejme vše pozitivní: lásku, respekt, toleranci, umění budovat si hranice. Ne se vším souhlasit, slepě poslouchat, ale domluvit se. Když jim předáme vzkaz, že násilí, ponižování a ubližování je normální, budou je ve svém životě používat vůči spolužákům, později partnerům i rodičům.

Martina Hronová • Deputy director • ROSA centrum pro ženy

PROČ POMÁHÁME

Prostřednictvím preventivních aktivit, přímé podpory ženám zažívajícím násilí a mezioborové spolupráci na systémových změnách chceme přispívat k rozvoji společnosti s nulovou tolerancí násilí.

Jsme tady, protože ve společnosti stále existuje násilí. A jakékoli násilí od kohokoli ke komukoli je pro nás nepřijatelné. Nespasíme celý svět, možná jen malinký kousek. Vybrali jsme si ženy, které jsou násilím ve vztahu ohroženy častěji.

Pomáháme obětem domácího násilí a násilí ve vztahu prostřednictvím registrovaných sociálních služeb.

Smyslem našich služeb je zejména poskytnutí bezpečí, jistoty, posilování klientek, aby našly sílu a vlastními silami dokázaly situaci změnit.

Víme, že násilí jde omezit pouze prevencí.  Proto chodíme přednášet, pořádáme preventivní akce, publikujeme. Jen vědomou volbou a pozitivními vzory je možné omezit přenos násilí z generaci na generaci.

Každý z nás může přispět  k tomu, aby násilí nebylo tolerováno.

NAŠE PRIORITY

PODPORUJÍ NÁS

POMOZTE NÁM JAKO DOBROVOLNÍK NEBO DÁRCE

…protože každá pomoc se počítá…

DOBROVOLNICTVÍ
DÁRCOVSTVÍ