Už umím říci NE

V rámci prevence násilí je důležité v některých životních situacích naučit se říkat NE. Nejen děti, které jsou svědky násilí nebo jeho oběťmi, mají posunuté hranice toho, co si k nim mohou druzí dovolit, co budou tolerovat. Pokud nemají tyto hranice zažité, mohou se snadno stát oběťmi jakéhokoli násilí, zneužívání. „Umím  říct NE“ je kombinací  čítanky / omalovánek pro nejmladší školní žáky, aby si uměly si stanovit hranice toho, co je přípustné a co ne, kde jsou jejich vlastní hranice, co budou a nebudou tolerovat. Protože NE by se měli naučit říkat nejen, když na ně někdo sahá a nelíbí se jim to, ale NE i když si s nimi chce  povídat „někdo“ z počítače, NE když se jim někdo posmívá, NE když jim někdo bere svačinu, NE když jim někdo bere kolo, NE když je někdo chce  doprovodit domů, NE když se jim nelíbí násilí a hádky doma.  Drobná púublikace byůla vytištěna v říjnu 2012. Zájemcům z řad škol, rodičů, odborné veřejnosti ji můžeme poslat ve formátu pdf prostřednictvím e-mailu. Napsat si o zaslání souboru můžete na info@rosacentrum.cz .

JÁ UŽ TO VÍM – Manuál pro zvýšení finanční gramotnosti žen – obětí domácího násilí

Manuál vydala ROSA v květnu 2012 za podpory ČSOB – Nadačního fondu vzdělávání. Věnuje se tématům: specifika práce s oběťmi násilí, vlivu násilí na finanční gramotnost, ekonomického  násilí, cestě obětí k samostatnosti včetně ekonomické, rozpočtu, návratu na pracovní trh, postupu práce sociální praocvnice, dluhům a oddlužení. O Manuál si můžete napsat na info@rosacentrum.cz a zašleme Vám jej po uvedení kontatních informací na vás (jméno, organizace, účel) do vašeho e-mailu v eletronické podobě ve formátu pdf.

TO SI LÍBIT NENECHÁM

Pro studenty SŠ vydala ROSA v roce 2011 díky podpoře grantu Prevence kriminality hl.m. Prahy publikaci To si líbit nenechám. Témata publikace: násilí ve vztahu, stalking, znásilnění,násilí ze sítí, bezpečná komunikace, co říká zákon, jak pomoci obětem násilí, jak zkrotit hněv, chovat se asertivně. O drobnou publikaci (formát A6, 48 stran) je možné si napsat na info@rosacentrum.cz, do škol a studentům je rozesílána za poštovné.

KOUZELNÁ KNÍŽKA

Na základě zkušeností z práce s dětmi, které jsou svědky násilí, ROSA v říjnu 2009 vydala za podpory Nadace O2 publikaci pro pomáhající profese a rodiče „Kouzelná knížka“. Ta jim může pomoci pracovat s dětmi, které jsou svědky násilí, zažívají rozvod rodičů a čeká je buď výslech na policii nebo setkání se soudcem. Ty se dozví, kdo jim může pomoci, jak to např. u soudce či policie chodí, a tak se zmírní jejich obavy (které v obdobných nových situacích prožívají i dospělí). Knížka nabízí řadu aktivit, které mají děti nejen poučit, ale otevřít se k vyjádření svých emocí.

Publikace má sloužit rodičům, sociálním pracovnicím, psychologům, pracovníkům pomáhajících profesí, pracovníkům pedagogicko psychologických poraden, výchovným poradcům. Cena tištěné publikace: 200,- Kč   plus poštovné. Publikaci je  možné zdarma stáhnout a vytisknout vždy pro každé dítě. Vždy musí být uveden zdroj: © ROSA, 2009. Publikace nesmí být kopírována za účelem dalšího šíření, prodeje, zisku.

NÁSILÍ VE VZTAZÍCH TEENAGERŮ – MANUÁL PRO UČITELE SŠ

Pro pedagogy a výchovné poradce ROSA vydala v roce 2009 publikaci Násilí ve vztazích teenagerů – Manuál pro pedagogy SŠ. Kapitoly: Teoretická část – Co je domácí násilí, Pachatel a oběť domácího násilí, Násilí ve vztahu, Stalking, Mýty o násilí, Intervence – jak podpořit oběť, Intervence – jak hovořit se studentem který se chová násilně, Legislativa v ČR, Prevence násilí a práce se třídou. Praktická část obsahuje testy, podněty, materiály pro studenty ke kopírování ke všem kapitolám teoretické části. Publikaci s teoretickou i praktickou částí  je možné získat zdarma v o.s. ROSA  díky podpoře grantu prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy v případě osobního odběru po domluvě na tel. 241 432 466 nebo na dobírku za poštovné (publikaci si můžete objednat na: info@rosacentrum.cz).

OD DOBRÉHO ÚMYSLU K DOBRÉ SPOLUPRÁCI

Manuál pro efektivní interdisciplinární spolupráci v případech domácího násilí
Manuál se skládá ze tří částí. Teoretická část se zabývá problematikou domácího násilí z pohledu teorie dynamiky násilí v blízkých vztazích, profilem oběti a pachatele, vlivem násilí na děti, které jsou jeho svědky, statistickými šetřeními, která byla provedena v České republice a přehledem legislativních opatření v této oblasti. Kapitoly empirické části manuálu popisují průběh a výsledky práce interdisciplinárního týmu na Praze 4, možnosti a meze jednotlivých institucí a monitoring případů domácího násilí za období od ledna do konce listopadu 2006. Třetí, praktická část manuálu je překladem Manuálu pro efektivní interdisciplinární spolupráci v případech domácího násilí, který byl vytvořen v rámci projektu Bridging Gaps v programu DAPHNE v rámci spolupráce zástupkyň 11 členských zemí EU. Více informací o projektu Bridging Gaps i anglické verzi manuálu najdete zde.
1. vydání: Publikace byla vydána v roce 2006 za podpory Nadace Open Society Fund.
2. doplněné vydání: ROSA, 2008, publikace byla vydána za podpory Slowak-Czech Womens Fund

V případě zájmu o aktualizovanou tištěnou verzi manuálu z prosince 2008 nás kontaktujte na info@rosacentrum.cz, cena publikace je 100,- Kč + poštovné.

MANUÁL PRO UČITELE: ŠKOLA A DĚTI VYSTAVENÉ DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Manuál pro pedagogické pracovníky ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Kapitoly: Co je domácí násilí, Dopad násilí na děti, Znaky, že děti mají problémy, Co může učitel vidět, Role učitele, Jak podpořit dítě, Když je rodič obětí, Škola a oznamovací povinnost, Škola a bezpečnostní plán, Násilný rodič ve škole, Praxe – intervenční tým, Prevence a práce se třídou, Kam pro pomoc, Právní minimum.

ROSA, 2008. Náklad publikace byl rozebrán.

TÁTOVÉ A MÁMY CHRAŇTE  SVÉ DĚTI PŘED NÁSILÍM

Publikace určená zejména rodičům dětí o vlivu a dopadu násilí na malé i větší  děti, o tom jak vychovávat děti bez násilí a jak děti připravit na jejich první vztahy. Kapitoly: Tichá skutečnost: domácí násilí, Následky prožitého násilí na děti, Rozlomte ticho: mluvte s dětmi, Řekněte STOP násilí, S výchovou začněte včas, než násilí ovlivní vztahy vašich dětí, Když vaše děti samy prožívají násilí ve vztahu .

ROSA, 2007. Velikost A5, 50 stran. Cena: zdarma v případě osobního odběru po předchozí telefonické domluvě nebo + poštovné.

TO SI DOVOLIT NESMÍŠ

V České republice se s násilím během svého života podle mezinárodního průzkumu AV ČR setká 38 procent žen. Násilí ale nezačíná až několik let po svatbě. Určité náznaky toho, že má někdo tendenci používat ve vztahu násilí, se dají vypozorovat už na počátku vztahu. Proto se o.s.ROSA, které se zabývá pomocí ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem, rozhodla s podporou grantu Prevence kriminality pražského Magistrátu, vydat knihu pro mladé lidi ve věku 15 – 19 let: „To si dovolit nesmíš“. Publikace studenty seznámí s tím, jak rozpoznat varovné signály počínajícího násilí ve vztahu, jak násilí čelit, jak naopak vypadají vztahy „zdravé“. Součástí knihy je i dovětek pro školy a rodiče, kteří často nevědí, jak se svými dětmi o jejich vztazích hovořit.  Informace pro teenagery o násilí ve vztazích jsou umístěny i ve zvláštní sekci pro teenagery na webových stránkách www.rosacentrum.cz. Součástí projektu byl i průzkum mezi studenty několika škol.
ROSA, 2006. Velikost A5, 80 stran. Cena: zdarma v případě osobního odběru po předchozí telefonické domluvě nebo + poštovné. Knihu si mohou pražské střední školy objednat na info@rosacentrum.cz.
Publikace byla vydána za podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

CESTA Z NÁSILÍ

ROSA pracovala na překladu Manuálu AWAY FROM VIOLENCE (Women against violence Europe – WAVE) do českého jazyka (v češtině: Cesta z násilí ,  Doporučení pro zakládání a provozování azylových domů pro ženy, oběti domácího násilí). Tento manuál vydala v rámci projektu Daphne WAVE (Rakousko) v 16 jazycích,  v elektronické verzi je dostupný zde. Tištěnou verzi ROSA vydala v roce 2007. Kapitoly: Teoretické pozadí, Cíle a principy, Zakládání a financování azylových domů pro ženy, oběti domácího násilí, SLužby pro ženy a děti, Management, personalistika a finanční řízení, Bezpečí a bezpečnostní opatření, Společný život v azylovém domě, PR a zvyšování povědomí, Networking a další spolupráce, Řízení kvality. Formát A4, 112 stran. Cena tištěné publikace je 100,- Kč + poštovné.

ELLEN PENCE: V NAŠEM VLASTNÍM ZÁJMU

ROSA vydala v srpnu 2005 překlad knihy Ellen Pence: V našem vlastním zájmu. Kniha je určena studentům a odborníkům zabývajícím se domácím násilím na ženách. Je vhodná pro terapeuty, sociální pracovnice, lékaře i další skupiny odborníků i laické veřejnosti. Kniha se zaměřuje na terapii týraných žen – zabývá se zejména skupinovou terapií žen, které ve svém vztahu zažívají násilí. Jde o skripta velikosti A4, 86 stran. Cena jedné knihy je 100,- Kč + poštovné .

Knihu je možné zakoupit: v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, v knihkupectví Portál, Jindřišská 30, Praha 1, knihkupectví Karolinum (Univerzita Karlova) Celetná 18, Praha 1, a knihkupectví Fišer, FFUK, nám.J.Palacha 2, Praha 1.

PŘEŽILA JSEM . . .  VÝPOVĚDI TÝRANÝCH ŽEN

Tato publikace zachycuje konkrétní osudy ženy, které se staly obětí domácího násilí. Publikaci je možno objednat na info@rosacentrum.cz či zakoupit v knihovně Gender Studies o.p.s, Gorazdova 20, Praha 2. Cena : zdrama + poštovné.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS