ROSALIN  Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí je v současné době celostátní registrovaná sociální služba krizové pomoci s 15 lůžky a bezplatnou nonstop krizovou linkou specializovanou na pomoc ženám obětem domácího násilí.

Původní projekt ROSALIN byl za podpory Norských grantů zahájen v listopadu 2021. Partnerem projektu se stala Městská část Praha 2. Projekt specializované krizové pomoci zareagoval na dlouhodobý problém nízkého počtu specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v ČR.  Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 –2022 uváděl, že v ČR zažívá domácí násilí ze strany partnera téměř každá třetí žena. Podle studie agentury FRA (2014) se na policii v ČR obrátí pouze 8 % obětí.

O ROSALIN jsme informovali na konferenci dobré praxe  „Specializované služby pro ženy oběti domácího a genderově podmíněného násilí  v Praze 26.3.2024. Záštitu nad akcí přijala náměstkyně primátora hl.m.Prahy paní Alexandra Udženija, která akci zahájila, společně s ní vystoupili poslanec a místostarosta MČ Praha 2  Michal Zuna a norský     Chargé d’affaires, pan Per Øystein (viz úvodní foto).

Na konferenci jsme mohli  oznámit i pokračování projektu, krizová pomoc ROSALIN nekončí,  byla podpořena MPSV jako služba s celostátní nadregionální působností.

Stěžejní výstupy projektu:

* vybudovali jsme krizové centrum pro ženy oběti domácího násilí s možností krizového pobytu, k dispozici máme 15 lůžek ve dvou krizových bytech

* spustili jsme bezplatnou krizovou linku pro ženy  oběti domácího a genderově podmíněného násilí 800 60 50 80, která je dostupná nonstop

* máme SOS tlačítka pro vysoce ohrožené oběti

* vytvořili jsme vzdělávací a metodologické centrum, díky Akademii specializované pomoci jsme podpořili další poskytovatele sociálních služeb, kteří chtějí pomáhat účinně této cílové skupině.

ROSALIN má  za sebou druhý rok existence. V tom prvním jsme budovali tým, kapacitu, prostory pro službu. V tom druhém jsme začali s nonstop provozem.

Na nonstop krizovou telefonní linku ROSALIN  800 60 50 80,  mail a chat  se obrátilo o pomoc již 4 086 volajících. Na pobyt jsme  přijali celkem 43 žen a 46 dětí.

Klientky krizové pomoci jsou ohroženy více rizikovými faktory a závažnějšími formami násilí :  94 % klientek se setkalo s extrémní kontrolou a žárlivostí, 88 % klientek zažilo izolaci a omezování, 83 % klientek zažilo vyžadování poslušnosti,  61 % klientek zažilo nebezpečné pronásledování, 28 % klientek bylo znásilněno + 66 % má zkušenost s dalším sexuálním násilím,  67 % klientek zažilo vyhrožování zabitím,   44 % klientek krizové pomoci zažilo vyhrožování zbraní.

ROSALIN  Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí

  • krizová pomoc pobytová a terénní (bezplatná nonstop krizová linka)
  • registrovaná sociální služba s celostátní působností
  • Krizová služba je poskytována bezplatně. Pobytová krizová služba poskytována maximálně na dobu 7 kalendářních dnů.
  • Cílovou skupinu tvoří ženy, oběti domácího násilí, v jejichž případě může jít o násilí aktuální, hrozící nebo o pokus o něj.

ROSALIN centrum komplexní krizové pomoci disponuje celkem 15 lůžky, na pobytu mohou být současně až 3 klientky se svými dětmi. Informace o možnosti krizové pomoci dostanete na bezplatné nonstop krizové lince pro ženy oběti domácího násilí 800 60 50 80, což je základní kontakt pro vstup do služby.

K čemu slouží krizový pobyt?

Krizový pobyt je určen pro ženy (a jejich děti) v situaci, kdy jsou akutně ohroženy domácím násilím a jejich setrvání v místě bydliště by pro ně znamenalo ohrožení zdraví nebo života. Krizový pobyt slouží k zajištění bezpečí a vytvoření prostoru, aby mohla žena začít podnikat kroky, které vedou k řešení situace domácího násilí. Krizový pobyt neznamená jen poskytnutí střechy nad hlavou. Jeho nedílnou součástí je také pravidelná spolupráce klientky s pracovnicemi krizového centra na řešení její situace. V průběhu krizového pobytu by měla každý den proběhnout individuální konzultace zaměřená na aktualizaci bezpečnostního plánu, podporu klientky, zajištění jejího bezpečí a bezpečí dětí a pomoc při řešení její situace (podpora při jednání s úřady a institucemi, podání návrhů k soudu apod.).

Více informací  o službě krizové pomoci najdete na:

https://www.rosacentrum.cz/nase-sluzby/krizova-pomoc/