Název projektu STOPNASILI.CZ
Podpořili Norské granty
Období realizace 11/2022 – 3/2024

Násilí na ženách je považováno za jednu z hlavních překážek dosažení rovnosti žen a mužů a jednu z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv, avšak zatím není českou společností dostatečně vnímáno jako lidskoprávní problém v celé své šíři a projevech tak, jak jej uchopují mezinárodní definice, standardy a dokumenty. Násilí na ženách není problémem žen, ale problémem celé společnosti. Přetrvávající genderové stereotypy jsou významnou překážkou efektivní prevence domácího a genderově podmíněného násilí a dosažení rovnosti žen a mužů. Na tento fakt upozorňuje i Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022. Důležitým nástrojem prevence jsou osvětové kampaně. Zrealizujeme informační kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí o formách genderově podmíněného násilí, včetně násilí v online prostoru a na potírání genderových stereotypů prostřednictvím cílení na změnu postojů k násilí na ženách v celé společnosti, zejména však u mužů jako klíčové, avšak dosud málo oslovované skupiny. Cíl kampaně budeme naplňovat využitím různých komunikačních prostředků – informačních videí a spotů, dokumentu, podcastů, informačních grafik, fotografií a posterů, workshopů a webinářů. Tištěné výstupy, videa i dokument budou vytvořeny také v jazykových mutacích, aby z nich mohly těžit i další cílové skupiny.

CÍLOVÉ SKUPINY

Široká veřejnost – budeme oslovovat prostřednictvím spotů a videí (sociální sítě, TV v čekárnách u lékařů, na nádražích), podcastů, infostries na sociálních sítích, dokumentu a prostřednictvím vizuálů na city lightech. Některé aktivity budou zacíleny specificky na vybrané skupiny obyvatel:

Ženy – dokument, aktivita “Víš kdo tě sleduje” – bezpečí v online prostoru, podcasty, citylighty

Muži – jeden díl podcastu věnovaný tématu muži proti násilí na ženách, aktivita “Jsem proti násilí na ženách”:  Vytvoříme 10 videí a 10 fotopříběhů, na kterých budou vystupovat muži (herci, sportovci a další osobnosti veřejného života), kteří se budou vyjadřovat proti genderovým stereotypům a násilí na ženách a budou vyzývat muže k ukončení násilí na ženách.

Fotografie z fotopříběhů budou využity pro výrobu citilightů umístěných v dopravě.

Novináři/novinářky – workshop určený ke zcitlivění na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí, zcitlivění k rozdílům mezi hádkou a dlouhodobým násilím, změna narativu, jakým je problematika domácího a genderově podmíněného násilí prezentována v médiích

Pedagogičtí pracovníci – webinář, informační materiály pro školy

Oběti DN a GPN – “Víš kdo tě sleduje” – bezpečí v online prostoru,

Romové/Romky – informační materiály o DN a GPN v romštině,

jeden díl podcastu zacílený na problematiku DN a GPN v romské komunitě

Migrantky, cizinky – informační materiály v anglickém a ukrajinském jazyce, titulky na všech spotech, videích a dokumentu v anglickém a ukrajinském jazyce

LGBT+ jeden díl podcastu věnovaný problematice DN v LGBT+ komunitě

Studenti a žáci – výtvarná soutěž na školách,

jeden díl podcastu věnovaný zdravým vztahům u teenagerů, aktivita “Víš kdo tě sleduje” – bezpečí v online prostoru

U všech cílových skupin projektu dojde ke zvýšení informovanosti o různých formách DN a GPN, oslabení stereotypů a předsudků k obětem DN a GPN (včetně vícečetně znevýhodněných obětí) a u mužů k většímu zapojení šíření postoje nepřijatelnosti násilí na ženách.

Informační kampaň bude vycházet z vnímání domácího a genderově podmíněného násilí jako porušování lidských práv. Pracovní název informační kampaně vychází z toho, že právo na bezpečí a na život bez násilí je základní právo všech, žen, dětí, mužů.

Kampaň má své webové stránky www.stopnasili.cz a FB profil @stopnasili.cz 

PODPORUJÍ NÁS