JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ DOMÁCÍHO NÁSILÍ

V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍHO ÚTOKU:
 • V případě napadení zavolejte Policii ČR – 158, příp. linku 112. Pamatujte si, že násilí je trestný čin a nikdo nemá právo se k vám takto chovat.
 • Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí.
 • S policií se snažte mluvit bez přítomnosti partnera (např. v jiné místnosti).
 • Pokud jste byla napadena, navštivte odborného lékaře a nechte si vypracovat odbornou zprávu. Je-li to možné, zdokumentujte (i dodatečně) svá zranění. Důležité je, aby na fotografii bylo viditelné datum pořízení snímku.
 • Pokud nebyl násilný partner zajištěn, je z bezpečnostního hlediska lepší odejít do specializovaného centra či azylu pro oběti domácího násilí, případně k rodině či známým.
 • Pokud je to jen trochu možné, neodcházejte bez dětí.
V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÉHO NÁSILÍ:
 • Nestyďte se za svou situaci a vyhledejte odbornou pomoc. Zavolejte do specializovaného centra či azylového domu a pokuste se najít někoho, kdo vám může poradit. Tato pracoviště Vám mohou pomoci s přípravou odchodu od násilného partnera, při plánování bezpečnostního plánu a v dalším postupu.
 • Na pachatele domácího násilí můžete podat trestní oznámení ve smyslu paragrafu 199  trestního zákona, který hovoří o týrání osoby blízké, žijící ve společném bytě nebo domě (viz. kapitola “Legislativa v ČR”).
 • Neomlouvejte násilí a neobviňujte se z něj.
 • Zavolejte někomu, komu věříte (přítelkyni, rodině) – vyberte si osobu, které věříte a které záleží na bezpečnosti vaší i vašich dětí.
 • Vysvětlete dětem, co se děje, aby to chápaly, vyvarujte se však pomlouvání jejich otce.
 • Na případný útěk buďte připravena – promyslete si dopředu bezpečnostní plán, abyste neohrozila sebe ani své děti.
 • První krok je těžký, pokud ale nic neuděláte, násilí samo nepřestane – ani přes sliby násilníka.
 • Pamatujte si, že násilí, které se neřeší, má tendenci se stupňovat.
 • Důvěřujte sama sobě a své intuici.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složitou situaci (násilný partner mění svojí tvář, snaží se vás uprosit, slibuje, že se změní apod.), je nutné pochopit specifika domácího násilí a docházet opakovaně k psychosociální konzultacím (ve většině specializovaných poraden jsou bezplatné). Ty vás nejen podpoří, ale pomohou vám nabýt ztracenou sebedůvěru a sílu v řešení vaší situace. Rozhodnutí je ale vždy na vaší straně.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS