JSME NA VAŠÍ STRANĚ

Jsme vždy na straně obětí, které k nám do centra přicházejí. Naše poradenství je založeno na důvěře obětem, diskrétnosti, mlčenlivosti, empatii.   Pomáháme obětem odkrýt násilí, najít cestu k zajištění bezpečí a života bez násilí. Poradenství je postaveno na bázi, aby ženy prolomily pocit strachu, hanby, sebeobviňování a pocitu, že zklamaly ve vztahu… Problémy, kterým tyto ženy čelí, vyžadují specifický přístup. Ženy potřebují nejen podporu, ale i čas, aby objevily a znovu nalezly svou vlastní sebedůvěru a sílu.

Oběti potřebují někoho, kdo bude na jejich straně a bude je podporovat ve všech krocích, které potřebují udělat, ke své ochraně. Obhajoba jejich práv a solidarita jsou nezbytné.  Snaha zůstat neutrální ve vztahu k násilí s sebou nese vysoké riziko tolerance násilí. Nejsme neutrální. Protože pokud jde o násilí, je tu na jedné straně pachatel, který chce druhého pokořit, ovládat. Na druhé straně oběť. A jejich postavení není rovné. Jde uplatňování moci a manipulace ze strany pachatele.  Proto jsme tady, abychom v celém procesu ukončení násilí, stáli na straně oběti a podporovali ji v jejích krocích. Neurčujeme oběti, co musí a má dělat, jen doporučujeme. Rozhodnutí je vždy na klientce.

0%
žen mělo v důsledku domácího násilí sebevražedné myšlenky
0%
žen se o sebevraždu pokusilo
0%
žen trpělo depresí
0%
žen zažilo týrání a fyzické útoky v těhotenství
0%
žen během svého života má v ČR zkušenost s násilím
0%
obětí domácího násilí jsou ženy
Podpořte nás

V ROSA -centrum pro ženy věříme obětem, co nám říkají, a přistupujeme k nim bez předsudků.  Za násilí totiž nese odpovědnost vždy ten, kdo se ho dopouští. Násilí je pouze jeho volba, jeho rozhodnutí. Jakékoliv násilí je pro nás nepřijatelné.

Nečekejme tedy až násilná osoba „odejde“ a převezměme iniciativu do svých rukou. Zkrátíme tím své utrpení a možná si i zachráníme život.“

Pokud s námi někdo nezachází s láskou a úctou, můžeme pokládat za dar, jestliže se vzdálí. Pokud takový člověk neodejde, budeme s ním určitě snášet utrpení ještě mnoho let. Když odejde, bude to chvíli bolet, ale naše srdce se nakonec zahojí. Pak si budeme moci vybrat to, co skutečně chceme.“
Čtyři dohody, Don Miguel  Ruiz

PODPORUJÍ NÁS

POMOZTE NÁM JAKO DOBROVOLNÍK NEBO DÁRCE

…protože každá pomoc se počítá…

DOBROVOLNICTVÍ
DÁRCOVSTVÍ