Název projektu StoP :  „Na komunitě záleží! Komunitní model k zastavení domácího násilí“
Podpořili CERV, EU
Období realizace 3/2023 – 2/2025

StoP:  „Na komunitě záleží! Komunitní model k zastavení domácího násilí“  je nový projekt, který má rozšířit „StoP – Městské části bez partnerského násilí“ do dalších zemí v Evropské unii. Jeho součástí je za ČR i ROSA – centrum pro ženy.

Cílem tohoto evropského projektu je adaptovat a rozšířit soubor online nástrojů a  vzdělávání v oblasti prevence domácího násilí partnerských zemích, tedy v Belgii, České republice, Francii a Rumunsku. Do projektu se zapojila rovněž mezinárodní sítě organizací WAVE (Women against violence Europe).

Dlouhodobým cílem je rozšířit program StoP do všech zemí EU, do všech měst, městských částí a obvodů a přispět ke změně společenského klimatu, v němž jsou hluboce zakořeněny patriarchální struktury, toxická maskulinita a tradiční genderové stereotypy tak, aby již násilí na ženách a dětech nebylo ignorováno a tolerováno.

„StoP“ je projekt zaměřený na prevenci násilí a femicidy na lokální úrovni prostřednictvím zvyšování povědomí obyvatelů zapojených městských částí o znacích a signálech partnerského násilí a možnostech, jak na něj reagovat.

S koncepcí a podobou projektu StoP přišla Prof. Dr. Sabine Stövesand, profesorka na katedře sociální práce na fakultě ekonomiky a sociálních věcí, HAW v Hamburku. V roce 2019 ji do Rakouska převedla Maria Rösslhumer, ředitelka Association of Austrian Autonomous Women’s Shelters, AÖF. Projekt byl nejprve realizován v 5.vídeňské městské části, alevšak brzy se rozšířil po celém Rakousku. V současné době je projekt StoP realizován již na vícce než 25 místech po celém Rakousku, včetně zapojení 9 městských částí ve Vídni. Více informací najdete na: www.stop-partnergewalt.at

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

PODPORUJÍ NÁS