ŽENY ŽENÁM

V ROSA – centrum pro ženy, z.s.  přímo s oběťmi násilí (s klientkami) pracují pouze ženy. Poskytujeme ženám, které jsou ohroženy násilím, sociálně právní a sociálně terapeutické konzultace v poradenském centru a  komplexní pomoc v azylovém domě. Cílem naší práce je zastavit násilí v rodině, pomoci ženám pochopit cyklus násilí a po vyhodnocení rizikových faktorů s nimi společně sestavujeme bezpečnostní plán.

Jsme ženská organizace. Oběti domácího násilí trpí tím, že jsou ovládány a týrány svými partnery. Proto je pro ně důležité, aby jim pomoc a podporu poskytovaly ženy, poradkyně specializované na danou problematiku. V Rose jsou to sociální pracovnice a psycholožky se speciálními výcviky. Princip ženské pomoci ženám je pro nás důležitý. Oběti násilí jsou v důsledku prožitého násilí v oslabené pozici a ztrácejí důvěru ve své vlastní schopnosti a sílu. Ženské organizace poskytující služby obětem proto využívají takový model práce, který jim umožní uvědomit si jejich schopnost vést vlastní aktivní život a sama o sobě rozhodovat. Tento princip se odráží také ve struktuře specializovaných poradenských center pro ženy i  azylových domů a krizových linek, kde ženy nejen pracují a poskytují služby, ale také je řídí. Takováto struktura pomáhá ženám a dětem přehodnotit a překonat stereotypy a posiluje je.

0
lůžek je kapacita Azylového domu
0
ženám a dětem pomůže ročně azylový dům
0CZK
je měsíční spotřeba energií azylového domu
0
klientek azylu bylo napadeno po dobu pobytu
0
žen ročně vyhledá zdravotnickou pomoc v důsledku domácího násilí
0%
obětí násilí trpí trvalým napětím
0%
obětí násilí trpí úzkostí
0%
obětí násilí trpí poruchami spánku
Podpořte nás

„Instituce, jako jsou azylové domy pro bezdomovce, domy pro lidi řešící bytové problémy či nespecializované azylové domy, nejsou vhodné a nemohou poskytnout obětem domácího násilí dostatečnou podporu“ 

WAWE 2004

Standardy služeb poskytovaných ženskými organizacemi:

 • Poradenství „šité na míru“ potřebám oběti.
 • Vztah založený na důvěře a empatii.
 • Komplexní, intenzivní a v případě potřeby i dlouhodobá podpora a pomoc.
 • Proaktivní přístup (udržování kontaktu s obětí, návštěvy oběti, pokud se dostane do krizové situace, posílení pocitu, že v tom není sama a někomu na ní záleží apod.)
 • Emocionální podpora a pochopení strachu a obav oběti.
 • Průběžné vyhodnocování rizik a příprava bezpečnostního plánu společně s obětí.
 • Praktická pomoc a asistence (finance, zaměstnání, bydlení, bezpečnost apod.).
 • Komplexní pomoc ve vztahu k dětem.
 • Podpora oběti v získávání náhledu na její situaci a opatrné nabourávání postojů, které vedou k tomu, že žena zůstává v násilném vztahu, a které ji brzdí od plnohodnotného prožívání života bez násilí.
 • Udržování rovnováhy mezi posilováním žen k tomu, aby učinily právní kroky (např. podaly trestní oznámení, požádat o rozvod apod.), ale tím, aby je organizace netlačila do něčeho, co samy nechtějí nebo na to nejsou připraveny.
 • Podpora a posílení žen žít nezávislé životy bez násilí.
 • Respektování jejich rozhodnutí.
 • Podpora obětí zapojit se do procesu vyhodnocování kvality poskytovaných služeb.
 • Úzká spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi s cílem motivovat je k větší podpoře obětí domácího násilí.

Poskytování komplexních služeb obětem domácího násilí je velmi náročný úkol. Pracovnice  ROSA – centrum pro ženy, z.s. průběžně procházejí školeními, výcviky a mají sestavený individuální plán dalšího vzdělávání. Práce s traumatem, které prožívají oběti násilí, je velmi zátěžová. Supervize, emoční podpora a solidarita týmu jsou nezbytné pro zachování energie a předcházení pocitům deprese a vyhoření. K udržení „pozitivního ducha“ přispívá i pozitivní zpětná vazba ze strany klientek.

Jsme proti jakémukoliv násilí:  násilí na ženách,  násilí ve společnosti. Pomáháme a provázíme ženy, oběti partnerského násilí a jejich děti.
Zároveň vítáme spolupráci mužů, kteří násilí ve vztazích i společnosti odsuzují a aktivně vystupují proti násilí na ženách a dětech.

PODPORUJÍ NÁS

POMOZTE NÁM JAKO DOBROVOLNÍK NEBO DÁRCE

…protože každá pomoc se počítá…

DOBROVOLNICTVÍ
DÁRCOVSTVÍ