Název projektu Online pomoc ženám obětem domácího násilí a jejich dětem
Podpořili Nadace České spořitelny
Období realizace 1.5.2020 – 31.12.2020

Odborné sociální poradenství poskytované organizací ROSA – centrum pro ženy, z.s. se v souvislosti s omezeními v důsledku Covid-19 přesunulo více do on-line režimu. Počet kontaktů touto formou stále roste. Vzhledem k tomu je našim cílem nejen udržet, ale poradenství touto formou i rozšířit, ať už se jedná o telefonní linky, mailové poradenství, chat a další aktivity ve spojitosti s šířením informací o dostupných formách pomoci. V této situaci nás velmi rychle podpořila Nadace České spořitelny. Pomoc formou grantu pro nás znamená jedno celé nové pracovní místo  sociální pracovnice, a další navýšení kapacity poradny a to nejen formou velkého a malých úvazků, ale i potřebného technického vybavení.  Zároveň budou moci běžet dvě konzultační místnosti, 3 telefonnní linky a počítáme s navýšením hodin chatu i dalších online možností komunikace s oběťmi násilí. 

Díky projektu je podpořeno osobní i distanční poradenství (sociálně právní, sociálně terapeutické, psychosociální, krizová intervence).  Projekt ale umožní i online komunikaci klientek a dětí, které jsou na pobytové službě třeba se školou, psycholožkou, právničkou, pokud by došlo znovu k omezením.  Velká část našich klientek má děti, které jsou mladší 12 let. Děti předškolního a školního věku patří k nejrizikovějším skupinám bezprostředně ohrožených domácím násilím. Jsou nejen často svědky násilí, ale i oběťmi, trpí psychickými, zdravotními problémy. Po nuceném odchodu či spíše útěku s matkou od násilného partnera, znamená pobyt v zařízení s utajenou adresou sice záchranu života a získání bezpečí, ale současně přináší i další zátěž na psychiku, zesílené změnou školy, ztráty dosavadních kamarádů.  Tato složitá situace se znásobila v době koronavirové pandemie, kdy vedle nového prostředí se přidává omezená možnost pohybu, případně i absence výuky ve třídách. Matky často nestačí  s pomocí svým dětem v předškolním a školním věku. Chybí jim nejen znalosti, ale i technická vybavení pro současný způsob výuky – tedy s využitím počítačů, elektronické zpracování úkolů, videokonferencí, kdy základ práce se školáky je on-line spojení se školou.   

ROSA – centrum pro ženy, z.s. vnímá svou roli kromě přímé práce s oběťmi domácího násilí a jejich dětmi také v oblasti navrhování koncepčních a systémových změn zlepšujících postavení obětí v českém právním a sociálním systému.

PODPORUJÍ NÁS