Název projektu PorT   (číslo projektu 101049728​)
Podpořili Citizens, Equality, Rights and Values Programme, CERV, EU
Období realizace 04/2022 -03/2024​

ROSA je partnerem projektu PorT. Hlavním cílem činnosti Institutu trauma respektujícího přístupu PorT je pomoci pedagogickým a sociálním pracovníkům porozumět potřebám dětí s traumatickými zkušenostmi a poskytnout jim vhodnou podporu, která napomůže zmírňování důsledků traumatu. Uplatňování trauma respektujícího přístupu ve školách a dalších institucích, kde děti tráví svůj čas mimo rodinu, je významnou součástí léčby traumatu. Poskytuje dětem zkušenosti, které souhrnně označujeme jako protektivní faktory – jedná se o zážitky, které kontinuálně přispívají k naplňování základních potřeb dětí, zejména potřeby bezpečí a přijetí. Opakované zkušenosti potvrzující dítěti skutečnost, že svět je bezpečné místo, kde na něm druhým záleží, jsou pro překonání důsledků traumatu naprosto zásadní. Trauma respektující přístup má zároveň pozitivní vliv i na ty, kteří jej uplatňují. Pomáhá snižovat četnost situací, kdy se děti projevují náročným chováním, které negativně ovlivňuje či znemožňuje práci s nimi. Pozitivně přispívá i ke zvládání vlastního stresu a celkovému wellbeingu profesionálů pracujících s dětmi. 

Neméně důležitým cílem PorT je podpora multidisciplinární spolupráce mezi odborníky ve vzdělávání, sociálních a zdravotních službách zaměřená na včasnou identifikaci a podporu ohrožených dětí.

V průběhu dvou let vytvoříme vzdělávací program pro pracovníky ve školství a sociálních službách zaměřený na uplatňování trauma respektujícího přístupu v každodenní práci s dětmi. Proškolíme desítky lektorů tak, aby šíření vhodných přístupů k dětem s negativními zkušenostmi mělo co největší dopad a bylo dostupné ve všech krajích ČR. Vzdělávání bude zaměřeno zejména na nácvik konkrétních postupů a technik, které pomáhají předcházet eskalaci stresové reakce dítěte i vhodná řešení náročných situací v interakci s ním. Současně bude zaměřeno na osvojení vhodných přístupů k rozvoji oslabených sociálních a emočních dovedností, zejména podporu seberegulace. Součástí činnosti bude také vytváření informačních materiálů a poskytování poradenství zaměřené na podporu traumatizovaných dětí a obětí domácího násilí. Vzdělávací program i navazující informační materiály budou prostřednictvím našich partnerů šířeny v dalších zemích V4 – Polsku, Slovensku a Maďarsku.

Činnost institut zajišťuje organizace Society for All, z.s. ve spolupráci s organizací Rosa – centrum pro ženy.

Projektový koordinátor: SOFA

Dotační program: Citizens, Equality, Rights and Values Programme, CERV, EU

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

PODPORUJÍ NÁS