ROSA centrum pro ženy je zapojena do potravinové a materiální pomoc nejchudším osobám III (CZ.03.04.01/00/22_010/0001326). Projekt s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus.  Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoci. Ta je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a současně je prostřednictvím vhodných doprovodných vhodně směřuje a motivuje k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace. Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky,  základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc.

Potraviny jsou poskytovány klientkám pobytové služby organizace – Azylový dům Rosa a Rosalin – Centrum komplexní krizové pomoci a dále pak klientkám využívající služby Informačního a poradenského centra Rosa. Potraviny jsou k dispozici na třech odběrných místech, a to v azylovém domě, krizovém bytě a poradenském centru. O potraviny je značný zájem, obzvláště klientky pobytových služeb jsou často v tísnivé finanční situaci a potravinovou pomoc ocení. Potraviny jsou nabízeny pouze klientkám využívajících služeb organizace. Klientkám organizace je poskytováno sociálně terapeutické a sociálně právní poradenství, dle situace předáváme informace o dalších návazných službách a možnostech pomoci, a to v rámci pobytových služeb i poradny. Přínos pro podpořené osoby je ovlivněn mírou motivace, nicméně úspěšnost při zlepšení sociální situace je vysoká.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.