PREVENCE NÁSILÍ

Prevence násilí ve vztazích

Jediným způsobem, jak nepředávat dál násilné vzory chování, je prevence. ROSA – centrum pro ženy se proto zaměřuje i na prevenci násilí ve vztazích.

Nabízíme pomoc pedagogům, kteří pracují s mládeží, aby uměli se studenty hovořit o násilí ve vztazích, domácím násilí, násilí obecně a tím eliminace zažitých vzorů chování tam, kde v primárních rodinách dochází k násilí, tak aby byl přerušen přenos násilí do další generace mladých lidí, kteří si jinak zažité vzorce násilí přenášejí jednak do vztahů s vrstevníky a za druhé i do vlastních vztahů, které začínají navazovat. Tak aby byla zajištěna komplexnost působení na mládež, aby i tito odborníci, kteří jsou mladým lidem nejblíže, mohli s nimi efektivně pracovat na eliminaci násilí, uměli jim pomoci, identifikovat problémy a díky použitým prostředkům i účinně zasáhnout v případech projevů násilí jak v případě agresorů tak i obětí násilí.

ROSA se věnuje i preventivně zaměřené práci se studenty pražských středních škol, tak aby se eliminovalo násilí v jejich vztazích, znali varovné signály násilí ve vztazích, dokázali na násilí zareagovat, byli informováni  o bezpečnostním plánu  v současné realitě – např. i stalkingu, obtěžování prostřednictvím PC a mobilních technologií.

Jaro/léto 2020 – bezplatné semináře na školách  neprobíhají.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS