Kampaň Přijďte včas (2010)

byla  realizována v roce  2010. Podílely se na něm občanské sdružení ROSA a Česká televize formou  zveřejněním 147 spotů – obecně prospěšné sdělení.  Podíl ČT:  tři verze sporů byly bezplatně v období18.10. 2010 až 5.12. 2010 uvedeny celkem 147x a to 54x na ČT1. ČT 2, a 93x na ČT 24. Z toho v prime time na ČT 1 a ČT 2 celkem 32x. Cílem kampaně bylo zajištění široké dostupnosti informací pro oběti domácího násilí,o nutnosti řešit svůj problém, včetně  kontaktů na pomáhající organizace. Současně bylo záměrem projektu poskytnout doprovodné informace pro pomáhající profese, které se s oběťmi domácího násilí setkávají aby je dovedly správně navést na pracoviště, schopné poskytnout jim odpovídající pomoc. Kampaň  pro Rosu  bezplatně realizovala   režisérka Tereza Pospíšilová.

Kampaň proti domácímu násilí na ženách (2003 – 2005)

Kampaň proti domácímu násilí na ženách vyhlásilo v roce 2003 za podpory Nadace Open Society Fund Praha 10 neziskových organizací z různých regionů ČR, které ve své činnosti pracují s problematikou domácího násilí: Acorus, Český svaz žen, Magdalenium, Most k životu, NESEHNUTÍ Brno, Poradna pro ženy v tísni, proFem, ROSA, Slezská diakonie – poradna ELPIS a Ženy bez násilí. Koordinátorem kampaně byla ROSA.

Kampaň byla od svého počátku koncipována tak, aby sestávala z několika úrovní – mediální („reklamní“) kampaně, public relations aktivit a dále aktivit jednotlivých zúčastněných organizací, které se zaměřily přímo na veřejnost.Cílem kampaně bylo informovat nejen o samotné existenci domácího násilí, ale především o nepřípustnosti tohoto jevu, možných řešeních i o existující pomoci pro oběti domácího násilí.
Ve spolupráci s reklamní agenturou McCann Ericskon byla připravena televizní kampaň sestávající ze 4 variant televizního spotu (Šňůra, Schody, Kuchyně, Žehlička), tiskové inzerce a plakátů. V rámci kampaně vznikl i dokumentární snímek „To všechno z lásky“, který přináší autentické výpovědi týraných žen. Snímek byl posléze v roce 2004 několikrát vysílán Českou televizí. V rámci kampaně byl natočen i druhý dokumentární snímek „Jen se dívej“, představující výpovědi tří dětí, které byly svědky domácího násilí. Upozornil tak poprvé  na důležitý jev dětí-svědků domácího násilí. Snímek režiséra Tomáše Kudrny, produkovaný společností Golden Dawn v koprodukci České televize byl představen v roce 2005.