KURZY A SEMINÁŘE

AKREDITOVANÉ KURZY

AKTUÁLNÍ KURZY:

ON-LINE akreditovaný kurz – Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.
Termín: 25.10.2021 – kurz byl v tomto termínu zrušen

ON-LINE akreditovaný kurz – Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí

Termín: 18.10.2021 – kurz byl v tomto termínu zrušen

JIŽ USKUTEČNĚNÉ KURZY

ON-LINE akreditovaný kurz Specifika práce s oběťmi domácího násilí
Termín: 28.4.2021

Název kurzu: Specifika práce s oběťmi domácího násilí
Akreditace: MPSV č. A2020/1053-SP
Obsah: Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při jednání s oběťmi domácího násilí, jejichž potřeby a náročná životní situace, ve které se nacházejí, jsou velmi specifické a odlišné od jednání s jiným typem klientů sociálních služeb. V úvodní části se kurz zaměřuje na zcitlivění k problematice domácího násilí, pochopení prožívání a chování obětí a základní charakteristiky dynamiky násilí ve vztazích, včetně cyklu násilí a profilu násilné osoby. V další části se kurz věnuje zejména prohloubení schopnosti identifikovat případy domácího násilí, odlišit je od konfliktních situací, sestavit bezpečnostní plán, ale informuje také o vlivu prožitého násilí na zdraví a chování oběti. Jeden z modulů se věnuje podrobněji také problematice dětí, které jsou svědky domácího násilí, jejich ochraně a oblasti rodinného i trestního práva související s touto problematikou.
Cílové kompetence Po absolvování kurzu budou účastníci schopni: identifikovat případy domácího násilí a jeho jednotlivé formy – odlišit domácí násilí od konfliktních situací – identifikovat rizikové faktory pro opakování a eskalaci násilí v rodině – sestavit individuální bezpečnostní plán pro oběť i pro děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí – na základě modelových situací a vlastního prožitku v roli oběti citlivěji komunikovat s oběťmi domácího násilí a reflektovat jejich potřeby Cílem kurzu je také rozvoj kompetencí pracovníků v oblasti citlivého kladení otázek na prožité násilí, aktivní naslouchání s cílem podpořit oběť jako prevence sekundární viktimizace.
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena online kurzu: 1500 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.

ON-LINE akreditovaný kurz – Pobytové služby pro oběti domácího násilí – specifika práce s cílovou skupinou
Termín: 11.5.2021

Název kurzu: Pobytové služby pro oběti domácího násilí – specifika práce s cílovou skupinou
Akreditace: MPSV č. A2020/1054-SP/VP
Obsah: Cílem kurzu je zvýšit povědomí pracovníků v pobytových službách o potřebách obětí domácího násilí a nastavení poskytované služby tak, aby odpovídala potřebám obětí z hlediska zajištění jejich bezpečnosti a návratu do života bez násilí. Analýza kvality a dostupnosti pobytových služeb pro oběti domácího násilí (Úřad vlády, 2016) ukázala, že řada registrovaných pobytových služeb má zaregistrovanou cílovou skupinu oběti domácího násilí, nicméně nemá materiálně-technické, bezpečnostní ani personální zajištění služby tak, aby bylo bezpečné jak pro oběti tak pro zaměstnance služby. Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami identifikace obětí domácího násilí, sestavení bezpečnostního plánu, možnostmi utajení pobytu oběti domácího násilí v azylovém domě (anonymita) v zájmu jejich bezpečí, nezbytnými bezpečnostními prvky azylového domu, i nastavení domácího řádu. Část kurzu se zaměřuje také na metody přímé práce s uživatelkami, které jsou oběťmi domácího násilí tak, aby dokázaly tuto nepříznivou životní situaci překonat a mohly se plnohodnotně vrátit do života bez násilí.
Cílové kompetence Účastníci získají orientaci v problematice domácího násilí, specifických potřebách obětí domácího násilí, zejména ve vztahu k zajištění bezpečí a dlouhodobé podpory obětí v rámci pobytové služby. Seznámí se s principy vyhodnocování rizik eskalace násilí ve vztahu, vytvářením bezpečnostního plánu (pro situace, kdy se oběť připravuje na odchod do pobytové služby a v rámci pobytové služby). Získají podrobnější informace o materiálně-technickém zajištění bezpečného pobytu uživatelů služby a v rámci práce v malých skupinkách a modelových případech prohloubí své komunikační dovednosti při jednání s oběťmi domácího násilí.
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena online kurzu: 1500 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.

ON-LINE akreditovaný kurz – Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí
Termín: 10.6.2021

ON-LINE akreditovaný kurz – Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.
Termín: 17.6.2021

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS