ROSA centrum pro ženy připravila na březen další  kurzy s akreditací MPSV:
Specifika práce s oběťmi domácího násilí – 9.3.2022.  V úvodní části se kurz zaměřuje na zcitlivění k problematice domácího násilí, pochopení prožívání a chování obětí a základní charakteristiky dynamiky násilí ve vztazích, včetně cyklu násilí a profilu násilné osoby. V další části se kurz věnuje zejména prohloubení schopnosti identifikovat případy domácího násilí, odlišit je od konfliktních situací, sestavit bezpečnostní plán, ale informuje také o vlivu prožitého násilí na zdraví a chování oběti.  Cena 1700,- Kč. PŘIHLÁSIT SE na kurz můžete ZDE
Pobytové služby pro oběti domácího násilí – specifika práce s cílovou skupinou – 16.3.2022. Cílem kurzu je zvýšit povědomí pracovníků v pobytových službách o potřebách obětí domácího násilí a nastavení poskytované služby tak, aby odpovídala potřebám obětí z hlediska zajištění jejich bezpečnosti a návratu do života bez násilí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami identifikace obětí domácího násilí, sestavení bezpečnostního plánu, možnostmi utajení pobytu oběti domácího násilí v azylovém domě (anonymita) v zájmu jejich bezpečí, nezbytnými bezpečnostními prvky azylového domu, i nastavení domácího řádu. Část kurzu se zaměřuje také na metody přímé práce s uživatelkami, které jsou oběťmi domácího násilí. Cena 1700,- Kč. PŘIHLÁSIT SE na kurz můžete zde
Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí  – 23.3.2022 Cílem kurzu je zvýšení povědomí pracovníků o různých nástrojích využívaných pro vyhodnocení rizika eskalace násilí a/nebo fatálních útoků s cílem včasné prevence a ochrany obětí a jejich dětí. Po absolvování kurz budou účastníci schopni: – identifikovat případy domácího násilí a jeho jednotlivé formy – odlišit domácí násilí od konfliktních situací – identifikovat rizikové faktory pro opakování a eskalaci násilí v rodině – sestavit individuální bezpečnostní plán pro oběť i pro děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí. Cena 1700,- Kč. PŘIHLÁSIT SE na kurz můžete zde
On-line – Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí – 31.3.2022. Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při využívání distančních forem poradenství s cílovou skupinou oběti domácího násilí. Kontrola ze strany násilného partnera a izolace, které jsou častými průvodními jevy domácího násilí, kladou specifické požadavky na zajištění bezpečnosti distančních forem komunikace s oběťmi a také na formu a rychlost vyhodnocení rizik a sestavení bezpečnostního plánu. Cena 1500,- Kč. PŘIHLÁSIT SE na kurz můžete zde

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS