Díky grantu  Nadace ČZ  jsme podpřili personál akreditovanými a dalšími vzdělávacími kurzy, které jsou potřebné pro podporu personálu v řešení krizových situací, zajistili jsme zabezpečení počítačové sítě, administrativně projektovou podporu, intervizi, supervizi tak, aby nově registrovaná sociální služba ROSALIN centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího násilí  splňovala kritéria daná zákonem o sociálních službách a standardy kvality. Nadace ČEZ tak podpořila další  profesionalizi a my mohli  v červnu 2023 službu registrovat, aby mohla být zařazena do sítě a od 2024 žádat o financování formou nadregionálních dotací prostřednictvím MPSV, což se nám podařilo.

Díky projektu specializované krizové pomoci mají  oběti domácího násilí dostupnější a rychlejší pomoc. Znamená to, že nemusí  hledat pomoc na více místech nebo pomoc, která je bude jen odkazovat na další odborná jednotlivá pracoviště. Krizová pomoc nabízí nejen bezplatnou krizovou linku 800 60 50 80 , ale i ubytování až na sedm dní, k dispozici je  15 lůžek (pro 3 maminky a děti) ve dvou bytech. Služba byla zaregistrována 30.6.2023 a  od roku 2024  je registrována jako celostátní. ROSA centrum pro ženy tak nyní poskytuje ucelený komplex  na sebe navazujících služeb pro ženy oběti domácího násilí.