Obětem domácího násilí mohou pomáhat nositelné chytré technologie. První SOS tlačítka jsme testovali už v předchozím roce na základě spolupráce s Nadací Vodafone a jejímu projektu Technologie pomáhají. Designování nových tlačítek je sou-částí projektu ROSALIN – centrum komplexní krizové pomoci pro ženy oběti domácího násilí.

Tlačítko okamžité asistence je inovační opatření pro oběti domácího násilí. Inovační technologické řešení má zvýšit bezpečí zvlášť ohrožených obětí domácího násilí (včetně stalkingu) v podobě SOS tlačítka napojeného na pult asistenční služby tak, aby bylo možné přivolat okamžitou pomoc v případě ohro-žení a zároveň informovat obětí zvolené kontaktní osoby o nastalé rizikové situaci. Na základě vyhodnocení rizikových faktorů pro opakování a eskalaci násilí ze strany partnera bude zvláště ohroženým obětem domácího násilí, které využijí pomoc v ROSA – centrum pro ženy, nabídnuta možnost zapůjčení SOS tlačítka, chytrého zařízení s jednoduchým ovládáním na přivolání pomoci / propojení s pultem asistenční služby.
Při prvním testování jsme používali tlačítka vyvinutá pro asistenční služby pro seniory. Díky spolupráci s organizací Mobas optimalizujeme technologii pro potřeby obětí domácího násilí. Mezi specifické potřeby obětí patří např. nenápadnost, možnost mít tlačítko vždy při ruce. Nepodařilo se nám přesvědčit asistenční službu, která pomáhá seniorům, a tak celý systém ovládáme sami i díky tomu, že v projektu ROSALIN jsou pra-covnice přítomné nonstop. A tak se službě poté, co klientka zmáčkne tlačítko na nositelném zařízení, rozezvoní alarm a následuje spojení s klientkou. Služba může slyšet samotnou klientku, může slyšet co se děje v bezprostředním okolí, násle-dují domluvené kroky, kterými může být okamžité volání poli-cie. A ta díky bezpečnostnímu plánování již dostane základní informace o situaci klientky, např, zda má násilný partner zbraň, ve které ulici, domě a patře klientka bydlí, zaměření souřadnic moderní technologií přes GPS je poměrně přesné.

Projekt ROSALIN – centrum komplexní krizové pomoci a designování nových tlačítek je podpořen Norskými granty.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS