ROSA – centrum pro ženy spustila první bezplatnou specializovanou linku pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí 800 60 50 80. Bezplatná linka zatím funguje jen v rámci denní pracovní doby centra ROSA.  V současné době se zaškolují nové kolegyně  – sociální pracovnice krizové pomoci, které se budou od června ve službě střídat tak, aby mohla fungovat v režimu 24/7. Linka je součástí nového projektu ROSALIN – centrum komplexní krizové pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.

Krizová intervence a poradenství na lince pokrývá veškeré formy domácího a genderově podmíněného násilí na ženách, včetně psychického, fyzického, sexuálního, ekonomického a socio-ekonomického násilí, kybernásilí, násilí ve vztahu mladých lidí (teendating violence), ale také všechny formy násilí ve stejnopohlavních párech. Pracovnice ihned při hovoru vyhodnocují rizika eskalace násilí a pomáhají vytvořit základní bezpečnostní plán, tak aby se minimalizovalo riziko napadení.

Nová linka má celorepublikovou působnost. Konzultace jsou poskytovány v českém jazyce. Pracovnice ale poskytnou poradenství i anglicky tak, aby byla služba dostupnější i cizinkám žijícím na území ČR. Na krizovou linku se budou moci ženy zažívající domácí a genderově podmíněné násilí obracet anonymně, což je pro ohrožené ženy při prvním kontaktu velmi důležité. Linka v současné době funguje od 9 hodin, v pondělí a úterý do 18, ve středu a čtvrtek do 16 a v pátek do 14 hodin.

Kapacita nonstop bezplatné krizové linky bude od června dimenzována na 2 současně probíhající hovory v době od 9 do 18 hodin a jeden probíhající hovor v době od 18 do 9 hodin.

odkaz na VIDEO

Supported by a Grant from the peoples of Norway
Podpořeno
 grantem z Norska

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS