ROSA – centrum pro ženy  připravila  na říjen další termíny  akreditovaných kurzů pro sociální pracovnice a pracovníky. Kurz Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí   18.10.2021  je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při využívání distančních forem poradenství s cílovou skupinou oběti domácího násilí. Oběti domácího násilí stále častěji využívají distanční formy kontaktu, jako jsou telefonní linky, mailové poradenství, chat, videohovory. Dostupnost distančních forem se jeví jako důležitá i vzhledem k lepší místní/časové dostupnosti služby, pro osoby se zdravotním postižením nebo v době karanténních opatření. Kontrola ze strany násilného partnera a izolace, které jsou častými průvodními jevy domácího násilí, kladou specifické požadavky na zajištění bezpečnosti distančních forem komunikace s oběťmi a také na formu a rychlost vyhodnocení rizik a sestavení bezpečnostního plánu.

Kurz Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I. 25.10.2021 je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků v oblasti posouzení rizika opakování a eskalace domácího násilí, včetně rizika fatálních útoků. Případy závažného násilí a vražd v partnerských vztazích mají obvykle historii předchozích útoků a jsou tak posledními články řetězce násilného chování pachatele. Je známo, že riziko závažného násilí a zabití může narůstat, pokud se oběť pokouší vztah ukončit nebo od partnera odejít. Mnoho obětí a pachatelů bylo již před závažným napadením v kontaktu s některou z institucí zabývajících se problematikou domácího násilí včetně OSPOD), což znamená, že potencionální oběť a pachatel jsou těmto institucím známi. Tato situace je naprosto rozdílná od jiných forem násilí či vydírání (kdy oběť pachatele nezná, nebo např. u sexuálních deliktů, kdy dopředu nevíme, kdo se stane obětí) a poskytuje nám tak jedinečnou možnost ochrany oběti a také dětí vyrůstajících v rodinách, kde dochází k domácímu násilí.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS