„Na komunitě záleží! Komunitní model k zastavení domácího násilí“ je nový projekt, který má rozšířit „StoP – Městské části bez partnerského násilí“ do dalších zemí v Evropské unii. Jeho součástí je za ČR i ROSA – centrum pro ženy.

Kořeny násilí na ženách, včetně domácího a sexuálního násilí jsou zakotveny ve společenských strukturách a normách, jež se propisují do našich každodenních životů. Změna společenských norem, které umožňují výskyt násilí na ženách vyžaduje zapojení lidí z bezprostředního okolí obětí – přátel, rodiny, soused a také zapojení občanských iniciativ a sociálních služeb. To je důvod, proč jsou potřeba komunitní programy. Komunitní programy mohou řešit násilí tam, kde a kdy k němu dochází tím, že otevírají potenciál sociálních vazbe a místních komunit.

Myšlenka projektu „StoP: městské části bez partnerského násilí“ vznikla v Německu a v posledních letech se projekt rozšířil do 25 míst v Rakousku. Tento inovativní model prevence domácího násilí slaví další úspěch – zahájení nového projektu, díky němuž se StoP rozšíří do dalších evropských zemí, jednou z nich bude i Česká republika.

Cílem tohoto evropského projektu je adaptovat a rozšířit soubor online nástrojů a  vzdělávání v oblasti prevence domácího násilí partnerských zemích, tedy v Belgii, České republice, Francii a Rumunsku. Do projektu se zapojila rovněž mezinárodní sítě organizací WAVE (Women against violence Europe).

Dlouhodobým cílem je rozšířit program StoP do všech zemí EU, do všech měst, městských částí a obvodů a přispět ke změně společenského klimatu, v němž jsou hluboce zakořeněny patriarchální struktury, toxická maskulinita a tradiční genderové stereotypy tak, aby již násilí na ženách a dětech nebylo ignorováno a tolerováno.

Zahájení projektu proběhlo ve Vídni od 31.března do 1.dubna. V průběhu setkání diskutovaly zahraniční odbornice společně s partnerskými organizacemi možnosti a podmínky rozšíření programu StoP napříč Evropou. Setkání zahájila zakladatelka programu StoP Prof. Sabine Stövesand, ředitelka AÖF Maria Rösslhumer a projektová koordinátorka Alicja Switon. Úvodního setkání se konalo v 5. Vídeňském obvodu (Margareten), jež se jako první v Rakousku v roce 2019 připojil k projektu StoP.

Co je StoP?

„StoP“ je projekt zaměřený na prevenci násilí a femicidy na lokální úrovni prostřednictvím zvyšování povědomí obyvatelů zapojených městských částí o znacích a signálech partnerského násilí a možnostech, jak reagovat.

S koncepcí a podobou projektu StoP přišla Prof. Dr. Sabine Stövesand, profesorka na katedře sociální práce na fakultě ekonomiky a sociálních věcí, HAW v Hamburku. V roce 2019 ji do Rakouska převedla Maria Rösslhumer, ředitelka Association of Austrian Autonomous Women’s Shelters, AÖF. Projekt byl nejprve realizován v 5.vídeňské městské části, alevšak brzy se rozšířil po celém Rakousku. V současné době je projekt StoP realizován již na vícce než 25 místech po celém Rakousku, včetně zapojení 9 městských částí ve Vídni. Více informací najdete na: www.stop-partnergewalt.at

Kontakt pro Českou republiku:
ROSA – centrum pro ženy, z.s.
info@rosacentrum.cz

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS