Pro sociální pracovnice a pracovníky máme připravené nové termíny kurzů s akreditací MPSV:
26.9.2023 Specifika práce s oběťmi domácího násilí
5.10.2023 Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.
30.11.2023 Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, což je náš poslední, nově akreditovaný aktuální kurz pro poskytovatele služeb s cílovou skupinou oběti domácího násilí.