ROSA centrum pro ženy připravila do konce roku 2022 ještě dva  kurzy s akreditací MPSV.
Můžete se přihlásit na kurz Specifika práce s oběťmi domácího násilí (10.11.2022) a Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí  (1.12.2022) .  První kurz je v úvodu zaměřen na zcitlivění k problematice domácího násilí, pochopení prožívání a chování obětí a základní charakteristiky dynamiky násilí ve vztazích, včetně cyklu násilí a profilu násilné osoby. V další části se kurz věnuje zejména prohloubení schopnosti identifikovat případy domácího násilí, odlišit je od konfliktních situací, sestavit základní bezpečnostní plán, ale informuje také o vlivu prožitého násilí na zdraví a chování oběti. Cílem kurzu  Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí  je zvýšení povědomí pracovníků o různých nástrojích využívaných pro vyhodnocení rizika eskalace násilí a/nebo fatálních útoků s cílem včasné prevence a ochrany obětí a jejich dětí. Po absolvování kurz budou účastníci schopni: – identifikovat případy domácího násilí a jeho jednotlivé formy – odlišit domácí násilí od konfliktních situací – identifikovat rizikové faktory pro opakování a eskalaci násilí v rodině – sestavit individuální bezpečnostní plán pro oběť i pro děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí.  Více informací o kurzech, ceně a možnosti přihlášení najdete ZDE.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS