Pomoc ženám zažívajícím domácí násilí bude dostupnější. ROSA – centrum pro ženy, z.s. dnes slavnostně za podpory Městské části Praha 2 otevřela druhý krizový byt určený pro ženy akutně ohrožené na zdraví a životě násilným partnerem. Zároveň přechází do nonstop provozu v režimu 24/7 nová bezplatná linka pro ženy ohrožené domácím násilím 800 60 50 80. Jedná se o první bezplatnou nonstop linku pro ženy zažívající násilí v ČR, která naplňuje doporučení Rady Evropy ohledně standardů telefonické krizové pomoci v členských zemích pro oblast násilí na ženách.

„ROSA navyšuje kapacitu a zlepšuje dostupnost služeb pro oběti domácího násilí, v současné době díky podpoře z Norských fondů a zároveň Městské části Praha 2,“ říká Marie Vavroňová, ředitelka ROSA – centrum pro ženy, z.s. „Jsme rádi, že díky vstřícnosti MČ Praha 2 k sociální tematice a prevenci domácího násilí dnes otevíráme druhý byt. K původním 4 lůžkům dnes přidáváme dalších 10.  Byt je v režimu sociální služby krizová pomoc, s pobytem až na 7 dní. Díky podpoře Norských fondů máme i potřebný kvalifikovaný personál pro provoz nonstop bezplatné linky. Pro oběti domácího násilí je zásadní, když se rozhodnou volat a hledat pomoc, aby ji našly ihned. I když nemají kredit v telefonu a peníze.“

„Krizový pobyt a bezplatná nonstop linka jsou jen jednou z částí projektu ROSALIN – centra komplexní krizové pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí “, říká vedoucí krizové pomoci PhDr. Branislava Marvánová Vargová. „Oběti domácího násilí čelí při řešení své situace řadě překážek. Kromě viditelných fyzických stop prožívají strach o sebe či své blízké, úzkost, v důsledku prožitého násilí se ocitají v krizových situacích a musí se vyrovnat s traumatem. Najdou-li odvahu vyhledat pomoc, potřebují, aby byla rychlá, odborná, bezpečná a vycházela z jejich aktuálních potřeb, ať už se jedná o bezplatnou linku, na kterou se mohou obracet i anonymně, krizový pobyt, dlouhodobý pobyt v bezpečném domě s utajenou adresou, odborné poradenství, dlouhodobou podporu, psychologické či právní služby. Naším cílem poskytovat celé toto spektrum služeb tak, abychom ženám a jejich dětem pomohly zvýšit jejich bezpečí a nabídly veškerou potřebnou podporu na jednom místě. Protože každý má právo na život v bezpečí.“

Krizový byt slavnostně ROSE předala starostka Městské části Praha 2 Alexandra Udženija a radní pro bezpečnost Michal Zuna. Alexandra Udženija (ODS) a poslanec Michal Zuna (TOP 09) se shodli, že je potřeba domácí násilí pojmenovat jako „absolutně nepřípustné“ a jeho obětem je třeba pomáhat. Zástupci Prahy 2 uvedli, že bezpečnost je pro vedení radnice prioritou.„Statistiky domácího násilí jsou neúprosné. Je alarmující, že právě během pandemie narostl počet případů na dvojnásobek. Jako žena považuji jakékoli násilí ze strany partnera nebo rodinného příslušníka za nepřijatelné. O to více podporuji spolu s ostatními radními vzdělávací aktivity, projekty zaměřené na pomoc a ochranu obětí trestných činů nebo prevenci kriminality,“ uvedla starostka Prahy 2 Alexandra Udženija.  „Pro nás v Praze 2 je bezpečnost prioritou. Jsem rád, že se nám podařilo v rekordně krátkém čase sehnat další byt a společně se nám tak daří pomáhat ženám i matkám s dětmi, které jsou v bezprostředním ohrožení. Oběti domácího násilí potřebují ochranu a pomoc okamžitě. Možnost odejít od násilníka do bezpečí je pro ně zcela zásadní,“ vysvětlil Michal Zuna, radní Prahy 2 pro oblast bezpečnosti.

Projekt ROSALIN, podpořený z Norských fondů, je zaměřen na zvýšení dostupnosti okamžité krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí v ambulantní, pobytové i telefonní formě (zřízení nového krizového centra a bezplatné nonstop telefonní linky) a na zvýšení bezpečí zvlášť ohrožených obětí.

Dnes otevřený krizový byt byl vybaven za podpory Norských fondů, společnosti IKEA Česká republika, a společnosti Axocom.

ROSA, krizové centrum, Praha

ROSA, krizové centrum, Praha

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS