Krizový pobyt je určen pro ženy (a jejich děti) v situaci, kdy jsou akutně ohroženy domácím násilím a jejich setrvání v místě bydliště by pro ně znamenalo ohrožení zdraví nebo života. Krizový pobyt slouží k zajištění bezpečí a vytvoření prostoru, aby mohla žena začít podnikat kroky, které vedou k řešení situace domácího násilí. Krizový pobyt neznamená jen poskytnutí střechy nad hlavou. Jeho nedílnou součástí je také pravidelná spolupráce klientky s pracovnicemi krizového centra na řešení její situace. V průběhu krizového pobytu by měla každý den proběhnout individuální konzultace zaměřená na aktualizaci bezpečnostního plánu, podporu klientky, zajištění jejího bezpečí a bezpečí dětí a pomoc při řešení její situace (podpora při jednání s úřady a institucemi, podání návrhů k soudu apod.).

Bez této intenzivní spolupráce a podpory by krizový pobyt neplnil svůj účel. V případě, že klientka spolupráci s pracovnicemi centra odmítá, může to být důvodem pro neuzavření smlouvy o krizovém pobytu nebo ukončení krizového pobytu.

Pro koho není krizový pobyt určen?

Krizový pobyt není určen pro ženy, které nejsou akutně ohroženy domácím násilím a řeší jinou obtížnou životní situaci (například ztrátu bydlení).

Jak dlouho krizový pobyt trvá?

Krizový pobyt se uzavírá na dobu určitou, maximálně na 7 kalendářních dní.

Kolik krizový pobyt stojí?

Krizový pobyt je pro ženu (a její děti) bezplatný.

Jak se na krizový pobyt dostanu?

Nejprve je potřeba nás kontaktovat telefonicky – na bezplatné lince krizového centra ROSALIN 800 60 50 80 nebo na dalších lince organizace ROSA – 241 432 466 . Pracovnice s vámi vyhodnotí vaši situaci a dle toho se s vámi domluví na osobní konzultaci nebo příjmu na krizový pobyt.

Kde se krizový byt nachází?

Z důvodu zajištění klidu a bezpečí klientek a jejich dětí adresu krizového pobytu veřejně nesdělujeme. Kontaktní adresa je adresa Informačního a poradenského centra ROSA Na Slupi 14, Praha 2.

Platí na krizovém pobytu nějaká zvláštní pravidla?

Ano, během krizového pobytu je třeba dodržovat některá pravidla, která pomohou zachovat bezpečí klientky a jejich dětí. Dodržováním těchto pravidel chrání žena nejen sebe a své děti, ale také další klientky a pracovnice krizového centra. Obecně platí na krizovém pobytu zákaz návštěv, zákaz doprovázení ke krizovému bytu a klientka ani její děti by neměly nikomu sdělovat přesnou adresu jejich pobytu. Starším dětem je třeba vysvětlit, proč je důležité toto dodržovat a jak se mají zachovat v situaci, kdy je např. někdo z kamarádů chce navštívit, doprovodit domů ze školy atd. Krizový pobyt se řídí domácím řádem, se kterým jsou klientky seznámeny před podpisem smlouvy.

S každou klientkou je také vypracován individuální bezpečnostní plán, který by klientka během pobytu měla dodržovat, aby neohrozila bezpečí své, svých dětí ani pracovnic centra.

Krizový pobyt je součástí projektu ROSALIN. Tento projekt je podpořen Norskými granty, partnerem projektu je MČ Praha 2.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS