Centrum komplexní krizové pomoci ROSALIN je k dispozici ženám, obětem domácího násilí nonstop prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 60 50 80. Dále poskytuje možnost krizového pobytu pro ženy (a jejich děti) bezprostředně ohrožené domácím násilím. Krizový pobyt je možný na dobu jednoho týdne. K dispozici jsou tzv.3 rodinná místa, tedy místa pro 3 ženy a celkem 9 dětí. Veškeré služby centra ROSALIN jsou pro klientky bezplatné. Krizovou pomoc, odborné poradenství a provoz bezplatné specializované linky zajišťuje tým proškolených sociálních pracovnic.

Krizový pobyt ROSALIN

Od spuštění provozu krizového pobytu na podzim 2021 do konce roku 2022 využilo krizový pobyt celkem 20 žen a 10 dětí, přičemž v roce 2022 to bylo 15 žen a 9 dětí. Další 2 klientky využily služeb krizového centra ambulantně s tím, že byl plánován jejich příjem ke krizovému pobytu, ke kterému nakonec nedošlo. Pracovnicemi centra jim bylo poskytnuto 534 úkonů, včetně systematické identifikace rizikových faktorů (42), sestavení a aktualizace bezpečnostního plánu (51), krizové intervence (85), sociálně-právní konzultace (14), doprovod klientky na jednání s úřady nebo další terénní práce (10) a dalších administrativních úkonů.

Co zažívají klientky: analýza forem násilí

Psychické násilí : Některou z forem psychického násilí zažily všechny klientky (100%). Mezi nejčastější formy patřilo vydírání a zastrašování (100%), ponižování a nadávky (100%), kontrola, zákazy a příkazy (100%), omezování a izolace (95%), křik, zesměšňování (95%).

Fyzické násilí : Některou z forem fyzického násilí zažilo 100% klientek ubytovaných na krizovém pobytu centra ROSALIN. Mezi nejčastější formy patřily opakované facky (75 % žen), bití do hlavy, rány pěstí (74 % žen), kopání (48 % žen), sražení nebo prohození (40 % žen), škrcení (35 % žen), kroucení rukou (35 % žen).

Sexuální násilí ze strany svého partnera nebo manžela zažilo 40% žen, ekonomické násilí 80 % žen.

Všechny ženy přijaté ke krizovému pobytu uvedly, že mají z partnera strach, přičemž 9 z nich uvedlo, že se obává, že by je partner/manžel mohl zabít (45 %). Většina žen zmínila, že jsou útoky v poslední době častější a brutálnější (90 %). Devadesát pět procent žen uvedlo, že v posledních 12 měsících již vyhledalo nějakou formu pomoci. Více než polovina žen se již v minulosti pokusilo z násilného vztahu odejít, 55 % žen bylo zraněno tak, že potřebovalo zdravotnickou pomoc. Partneři 15 % žen vlastní střelnou zbraň.

Policie byla volána k domácímu násilí v 75 %případů, k vykázání došlo v 5 % případů , v 15 % případů se věc řešila jako přestupek, jako trestný čin nebyl řešen ani jeden z případů.

Porovnáme-li to s případy klientek, které vyhledaly v roce 2022 ambulantní pomoc vidíme, že z 324 případů klientek, které vyhledaly pomoc v IPC ROSA byla policie volána ke 110 případům (34%), 175 žen uvedlo, že jsou útoky v poslední době častější či brutálnější (54%) a 109 žen mělo strach, že by je partner mohl zabít (34%), 78 žen potřebovalo po napadení vyhledat zdravotnickou pomoc (24%).

ROSALIN – krizová pomoc IPC – odborné sociální poradenství
Volána policie 75% 34%
Strach ze zabití 45% 34%
Častější a brutálnější útoky 90% 54%
Zdravotnická pomoc v důsledku napadení 55% 24%

Z tabulky je patrné, že na krizové centrum ROSALIN se obrací ženy čelící závažnému násilí a riziku jeho opakování či eskalace, přičemž se již v minulosti pokoušely vyhledat jiný typ pomoci, častěji vyhledaly také pomoc policie, nicméně k násilí docházelo dále.

Telefonní linka 800 60 50 80

V průběhu roku 2022 pracovnice krizového centra odpověděly na 598 hovorů uskutečněných na krizovou linku 800 60 50 80.

Projekt ROSALIN – centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího násilí je financován z Norských grantů. Partnerem projektu je Městská část Praha 2.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS