Název projektu „Zpět do života“ – návrat žen, které se staly oběťmi domácího násilí, do zaměstnání, zpět na trh práce
Podpořili Nadace AGROFERT, grantové řízení “Podpora rodičů samoživitelů”
Období realizace 2016-2017

Ženy, které zažívají opakované a dlouhodobé domácí  násilí, bývají v důsledku manipulativních technik izolované, mohou mít  nízké sebevědomí, snížené uplatnění na trhu práce. Většina z obětí, které vyhledají pomoc, jsou v produktivním věku 30 – 45 let, s malými dětmi, na mateřské dovolené, v částečné či úplné závislosti na dávkách podpory. Ještě více izolované bývají ženy, které odcházejí v ohrožení na zdraví či životě do azylového domu.

Smyslem projektu je, po prvotním zvládnutí krize, zajištění bezpečí, postupný návrat do plnohodnotného života – nejen bez násilí, ale i ze  sociální a ekonomické izolace. Smyslem projektu proto je: posílení žen, znovunabytí ztraceného sebevědomí, zlepšení sebeprezentace, uplatnění na trhu práce, skloubení soukromého a pracovního života, předávání zkušeností mezi ženami v podobné životní situaci. 

Odbourání pocitu nejistoty, obav a strachu z neznámého. Navázání nových kontaktů, seznámení s jinými ženami, souznění s nimi. Poznání sama sebe, nácvik nových dovedností a způsobů chování.

Projekt byl podpořen v otevřeném grantovém řízení “Podpora rodičů samoživitelů” v roce 2016 Nadací AGROFERT.

PODPORUJÍ NÁS