Název projektu Vy rozhodujete, my pomáháme
Podpořili Tesco
Období realizace 1.9.2022-31.1.2023

ROSA – centrum pro ženy a její projekt ROSALIN byli podpořeni v rámci 11. grantového kola Vy rozhodujete, my pomáháte, který vyhlašuje Tesco. Cílem projektu je větší dostupnost pro ohrožené ženy.  Ženy oběti domácího násilí bezprostředně po napadení nemají možnost okamžitě odejít do bezpečí. Proto jsme spustili službu specializové krizové pomoci právě pro ně. Cílem je zvýšit dostupnost specializované krizové pomoci pro oběti domácího násilí a jejich dětí a zajištění jejich bezpečí a ochrany. Krizová pomoc je bezplatná sociální služba na maximálně 7 dní pobytu. V rámci služby mají klientky k dispozici pokoje ve dvou zařízených krizových bytech včetně kuchyně a samostatného wc a koupelny. Sociální pracovnice pro krizový pobyt jsou ženám k dispozici 24/7 nonstop. Nabízí krizovou intervenci, sociálně právní poradenství. V rámci služby zajišťujeme nejen ubytování, ale musíme zajistit i potravinovou pomoc, základní hygienické potřeby, platíme klientce dopravu nebo zdravotní testy. Přínosem je zajištění bezpečí a ochrany žen a matek s dětmi bezprostředně ohrožených na životě a zdraví domácím násilím formou krizového pobytu za podpory sociálních pracovnic. Z pohledu ohrožených žen je to čas navíc, kdy se po vypjaté situaci mohou 

v klidu vyspat, mají zajištěný pobyt v plně vybaveném bytě a sociální pracovnice jim pomohou vyřídit nejdůležitější potřeby po napadení, sociálně právní poradenství, hledají s nimi návazné ubytování. Ženy oběti domácího násilí s dětmi potřebují po napadení, po násilí, pomoc bezprostřední. Nemůžou zůstat na
ulici a rychle je nepřijme ani azylový dům. Proto budujeme centrum komplexní krizové pomoci ROSALIN, kde ženy najdou nostnop pomoc okamžitě po zavolání. Pobyt, stravu i základní hygienické potřeby jim hradíme, služba je ze zzákona bezplatná. Tyto ženy s dětmi jsou často bez prostředků, možná s jednou taškou, kterou si stihly vzít, aby si zachránily život. Pomozte nám těmto ženám pomáhat a zajistit jim základní potřeby. Děkujeme všem za podporu v grantovém kole #vyrozhodujetemypomahame , byli jsme podpořeni částkou 45.000,- Kč

PODPORUJÍ NÁS