Název projektu Stop násilí ve vztazích
Podpořili Nadačním fondem Slovak-Czech Women´s Fund, Philip Morris
Období realizace 2016

Cílem projektu bylo  informovat potenciální oběti násilí ve vztazích, širokou veřejnost o dopadech násilí, možnostech pomoci, rizicích napadení, jejich minimalizaci. A to formou, která se osvědčuje v posledním roce v komunikaci: pomocí videa a obrazu šířenou elektronickými prostředky, podpořenou materiály mna webových stránkách a tištěnými drobnými materiály, šířenými na střední školy, vysoké školy, do ordinací lékařů, což jsou místa, kde lze zachytit násilí ve vztazích ještě v počátku.

Díky projektu podpořeným Nadačním fondem Slovak-Czech Women´s Fund a společností Philip Morris jsme natočili nové preventivní spoty, vydali letáčky a financovali právní poradenství obětem násilí.

PODPORUJÍ NÁS