Název projektu Stop násilí v on-line prostředí
Podpořili Nadační fond AVAST
Období realizace 2016

Cílem projektu je vzdělávání žen a  jejich dětí (současně i zaměstnanců)  v bezpečnostních tématech týkající se online prostředí:  při využívání počítačů, tabletů, chytrých telefonů.  Centrum ROSA pracuje z hlediska bezpečí s rizikovou skupinou žen (a jejich dětí) ohrožených násilím od jejich partnerů. Většina žen (98 %), obětí násilí, které v Rose hledají pomoc, zažívá psychické násilí,  90% vydírání, 82% kontrolu, 74% fyzické násilí, 15% stalking.   

Tato čísla vnímáme jako varovná a obzvláště u těchto forem násilného chování nepodceňujeme význam právě moderních komunikačních technologií, u kterých jde navíc vývoj někdy až dramaticky rychle.  S útoky se setkává i organizace, která s touto cílovou skupinou pracuje.

Se všemi oběťmi – ženami i jejich dětmi vypracováváme podrobné bezpečnostní plány, které zahrnují i bezpečné používání e-mailových schránek, sociálních sítí, ale také chytrých telefonů a v nich používaných aplikací. Dlouhodobě jsme vnímaly, že naše informace a znalosti v této oblasti zastarávaly a z toho plynula jak pro nás, tak pro naše klientky zásadní rizika. Získané informace, jak se bezpečně pohybovat v online prostředí bychom rády šířily i prostřednictvím našich webů, Facebookové stránky a distribucí letáčků.

Manuál obsahuje základní bezpečnostní informace pro každého uživatele internetu s přihlédnutím na specifickou situaci obětí domácího násilí.

Tento „ujíždějící vlak“ chceme zastavit právě díky tomuto projektu. Jsme rády, že se nám pro spolupráci na tomto projektu podařilo získat pomoc těch nejpovolanějších – odborníků ze společnosti AVAST Software, s.r.o.

Společnost AVAST je jednou z nejúspěšnějších českých firem a jedním z lídrů na trhu v oblasti počítačové a mobilní bezpečnosti. V roce 2016 měla společnost AVAST více než 400 milionů uživatelů po celém světě. Spolupráce si ceníme o to více, že se nejedná o první projekt, který byl touto společností, konkrétně Nadačním fondem AVAST podpořen.

Výstup projektu: Manuál 

PODPORUJÍ NÁS