Název projektu
Podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR
Období realizace 2016

Projekt je realizován v rámci Rozvojových  projektů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 2016. Zdravotníci jsou jedni z prvních, kteří přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího násilí (DN). Není-li jejich pomoc adekvátní, může dojít k sekundární viktimizaci oběti.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotními profesemi. Naplnění cílů bude postaveno na komplexním vzdělávání klíčových profesí (pedagogové a studenti zdravotnických a lékařských škol).

V rámci projektu se realizovali semináře a konference pro zdravotníky.

PODPORUJÍ NÁS