Název projektu Překlad manuálu: Away from Violence
Podpořili
Období realizace 2007

ROSA pracovala na překladu Manuálu AWAY FROM VIOLENCE (Women against violence Europe – WAVE) do českého jazyka (v češtině: Cesta z násilí , Doporučení pro zakládání a provozování azylových domů pro ženy, oběti domácího násilí).

Tento manuál vydala v rámci projektu Daphne WAVE (Rakousko) v 16 jazycích,  je dostupný na http://www.wave-network.org/

PODPORUJÍ NÁS