Název projektu Návrat do života
Podpořili Nadace Agrofert
Období realizace 07/2017 – 04/2018

Projet  Návrat do života  – má za cíl  návrat žen, které se staly oběťmi domácího násilí a jsou dočasně v azylovém domě, zpět  do samostatného života, na vlastní nohy, do zaměstnání, zpět na trh práce a podpora jejich dětí, které byly svědky násilí doma. Smyslem projektu proto je:  psychická podpora žen a jejich stabilizace, posílení žen, znovunabytí ztraceného sebevědomí, zlepšení sebeprezentace, uplatnění na trhu práce, skloubení soukromého a pracovního života, předávání zkušeností mezi ženami v podobné životní situaci, odbourání pocitu nejistoty, obav a strachu z neznámého,  nácvik nových dovedností a způsobů chování, posílení v otázkách finanční gramotnosti a uplatnění na trhu práce.

PODPORUJÍ NÁS