Název projektu Dětský úsměv
Podpořili UP Česká republika, La Fondation d’enterprise UP
Období realizace 2018-2020

Pro děti, které přicházejí se svými maminkami, oběťmi domácího násilí, budujeme v azylovém domě přátelské a bezpečné prostředí s odborným zázemím. Naším záměrem je proto posílit pomoc dětem formou herní terapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxačních technik.  Nabídnout dětem možnost odpočinkových aktivit, doučování, umožnit jim navštěvovat ve skupině divadlo, kino, výlety, což jsou činnosti, na které jejich matky často nemají finanční prostředky.

Chceme těmto dětem pomoci vyrovnat se s prožitým násilím.   Tyto děti navíc strávily většinu svého života v atmosféře vleklých rodičovských sporů, při nichž zažily nejen hádky, ale i nejrůznější formy psychického i fyzického násilí.  Skupinová práce je založena na technikách arteterapie a muzikoterapie (práce s nástroji, rytmem, hudbou), které vytvářejí ve skupině atmosféru otevřenosti. Kromě toho posilují sebeprosazení méně průbojných a korigují jednání těch, kdo mají sklon k manipulaci a agresi.

Do skupinového dění jsou též zařazeny drobné rituály, které oslovují hlubokou dětskou duši, přinášejí řád a pocit sounáležitosti. Mezi podpořené aktivity patří skupiny s herní tetou (arteterapie, muzikoterapie, tvůrčí dílničky), individuální práce s dětmi – pedagogicko-vzdělávací aktivity, posílení vazby matka-dítě  formou skupinek a dílniček.

Jedním z cílů projektu je i podpora dalších aktivit, jako jsou kulturní akce, zapojení do společenského života.

Díky podpoře UP Česká republika a La Fondation d’enterprise UP  můžeme v období 2018 – 2020 pomáhat dětem vyrovnat se s prožitým násilím.

PODPORUJÍ NÁS