Název projektu Dětský úsměv
Podpořili Nadační fond Tesco
Období realizace 12/2017 – 05/2018

Maloobchodní řetězec Tesco, který v České republice v současné době provozuje necelé dvě stovky prodejen, opakovaně věnuje peníze lokálním neziskovým organizacím prostřednictvím programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Zákazníci prostřednictvím hlasovacích žetonů vybírají jeden z projektů, které se v dané lokalitě do programu zapojily. ROSA s projektem DĚTSKÝ ÚSMĚV dostala a podzim 2017 celkem 45 866 hlasů a byla příjemcem 30 tisíc korun. ROSA podporuje děti, které se staly svědky násilí v rodině. Děti, které přicházejí se svými matkami, oběťmi domácího násilí, do utajeného azylového domu ROSA, se ocitají ne svojí vinou v cizím prostředí, bez kamarádů a zázemí.

Nacházejí se v psychické krizi, stejně jako jejich matky, často oběti dlouhodobého a velmi vážného násilí. Děti, potřebují odbornou pomoc, která by jim pomohla vyrovnat se s prožitými traumaty. Ale potřebují také alespoň trochu normálního života. K tomu jim pomohou i peníze získané z programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Polovinu vybraných peněz použijeme na materiální potřeby – výtvarné potřeby, potřeby na herní terapii, muzikoterapii, na tvořivé dílničky, knihy, školní potřeby dětí, ale třeba i na drobné občerstvení a ceny na akcích pro děti (třeba na Velikonoce, na Den dětí.

Druhá polovina bude věnována na práci herní terapeutky. Tyto činnosti obrovsky pomáhají dětem se uvolnit. Děti se nám mění před očima. Některé děti přicházejí do azylového domu zamlklé, některé jsou vlivem prožitého násilí samy agresivní. To vše se časem krásně mění. Děti se naučí pracovat se svými pocity, protože jednak jsou v bezpečném prostředí a jednak je tyto činnosti podpoří.

PODPORUJÍ NÁS