Podle statistik má téměř každý z nás ve svém okolí někoho, kdo se potýká s domácím násilím. V České republice zažilo některou z forem psychického násilí během svého života 47 % žen, 21 % žen má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím ze strany partnera. Zaměstnavatelé a kolegové v práci mohou přitom obětem pomoci víc, než si myslíte.  Buďte o krok napřed. Přidejte se a začleňte podporu obětem domácího násilí do vaší péče o zaměstnance. Na semináři 28.5.2021  od  9:00 hodin odhalí svou Best practice  společnosti Vodafone, IKEA a Avon.

Skupina Vodafone vůbec jako první celosvětově zavedla směrnici proti domácímu násilí, jejíž součástí je i placené volno. V České republice je Vodafone rovněž průkopníkem, jde o první firmu, která se v ČR k tématu takto komplexně postavila již v roce 2019. „Zaměstnanci Vodafonu vystaveni jakémukoli typu domácího násilí, si budou moci vzít až deset dní placeného volna navíc na právní, lékařskou či poradenskou pomoc. A v krajních případech i na technickou pomoc, třeba na změnu telefonního čísla nebo emailové adresy,“ popsal tehdy detaily interní směrnice Carl Clarke, viceprezident pro lidské zdroje a majetek Vodafone ČR, a dodává: „Další volno nebo možnost pracovat odkudkoli pak budou moci využít ti, co obětem domácího násilí pomáhají. Zároveň připravujeme asistenční program, který našim zaměstnancům umožní využít několik konzultačních hodin u psychologa. Samozřejmostí budou přednášky a školení, které pomohou manažerům projevy domácího násilí lépe rozlišovat a vnímat, a naučí je také na ně správně reagovat.“

Odpovědné firmy pomáhají svým zaměstnancům a zaměstnankyním, pokud čelí domácímu násilí, pomáhají komunitám, ve kterých působí a veřejně zaujímají i postoje na podporu obětí domácího násilí. Společnosti  Vodafone, Ikea, Avon pochopily, že domácí násilí není jen domácí záležitostí. Bez řešení a pomoci má násilí vliv na zdraví, docházku, časté absence v práci.  Tyto společnosti se nebojí o domácím násilí otevřeně mluvit, přicházejí s interními směrnicemi, které pomohou takové chování identifikovat a nabízí obětem právní a poradenskou pomoc.  Péče o zaměstnance je pro ně priorita.

Aktuální seminář, který může být inspirací pro další společensky odpovědné firmy pečující o své zaměstnance,  pořádá Nadace Vodafone ve spolupráci s organizací ROSA, Policií ČR, Avon a IKEA. Přihášené čeká:
• Stručný úvod do problematiky domácího násilí
• Možnosti neziskového sektoru a Policie ČR
• Proč a jak může pomoci zaměstnavatel
• Best practice společností Avon, IKEA a Vodafone
• Diskuze a sdílení dalších zkušeností

Prosíme o registraci zde: https://forms.office.com/r/pTsvr9ke6i

Seminář pořádá Nadace Vodafone ve spolupráci s organizací ROSA, Policií ČR, Avon a IKEA.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS