Pandemie Covid-19 ovlivnila náš život ve více směrech. Tam, kde je přítomno domácí násilí, došlo často ke zhoršení situace. ROSA – centrum pro ženy, z.s.  zaznamenává vysoký nárůst konzultací vedených distanční formou (o 100%), ale i celkový nárůst poptávky po odborném poradenství pro oběti domácího násilí (téměř o 60%). Vlivem pandemie Covid-19  došlo sice ke snížení počtu osobních konzultací a s tím i spojených úkonů, ale došlo ke zvýšení počtu telefonních a distančních konzultací (úkonů). Od 1.1.2020 do 30.6.2020 bylo pracovnicemi Informačního a poradenského centra ROSA poskytnuto  2 997 úkonů. V prvním pololetí 2020 vyhledalo osobně pomoc 174 klientek (otevřené zakázky), kterým bylo poskytnuto celkem například 448 sociálně-terapeutických, 314 sociálně-právních a 8 právních konzultací. Na žádost PČR, OSPOD nebo soudu bylo vypracováno 14 odborných zpráv. Ženám, které jsou klientkami IPC ROSA, bylo kromě osobních konzultací poskytnuto také 333 telefonních konzultací a odpovědí na e-mailové dotazy.

Na telefonní lince 241 432 466 bylo zodpovězeno 407 hovorů, na SOS lince bylo zodpovězeno 217 telefonních hovorů. Na e-mailové adrese poradna@rosacentrum.cz bylo za první pololetí roku 2020 zodpovězeno 204 e-mailových dotazů, na facebooku s námi konzultovalo 11 klientek.

Celkem 168 klientek z těch, které využily možnost osobních konzultací v Informačním a poradenském centru ROSA uvedlo, že mají zkušenost s psychickým násilím (ve 24 případech se jednalo o vyhrožování zbraní, v 55 případech o výhrůžky zabitím, v 59 případech o pronásledování), 118 klientek uvedlo, že má zkušenost s násilím fyzickým (54 klientek bylo škrceno, 17 klientek bylo ohrožováno nožem nebo jiným nebezpečným předmětem, 54 klientek bylo svým partnerem škrceno, 35 klientek bylo fyzicky napadeno a zbito během těhotenství, 59 klientek uvedlo, že partner bije pěstmi). S některou z forem ekonomického násilí se setkalo 118 klientek a obětí sexuálního násilí se stalo 73 klientek, přičemž 16 z nich bylo znásilněno.

„Ve 40 případech se násilná osoba dopouštěla fyzického násilí i vůči nezletilým dětem, v 70 případech nezletilým dětem vulgárně nadávala. Celkem 91 klientek IPC ROSA uvedlo, že se už v minulosti pokusilo od násilného partnera odejít. Po napadení partnerem potřebovalo 47 klientek zdravotnickou pomoc. Policie řešila situaci klientek v 62 případech, k vykázání pachatele došlo jen v 9 případech, jako trestný čin DN se situace řešila také jen v 6 případech a v 8 případech byla situace Policií ČR vyhodnocena jako přestupek“, říká PhDr. Branislava Marvánová Vargová, vedoucí služby odborné sociální poradenství.

ROSA se operativně přesunula více do on-line prostoru, klientky nás mohou kontaktovat nejen už na třech telefonních číslech zároveň, ale i prostřednictvím chatu na nových webových stránkách rosacentrum.cz, messengeru a dalších kanálech jako je např. Skype. Díky podpoře grantu Nadace České spořitelny je ROSA připravena on-line pomoc obětem domácího násilí dále rozšiřovat. Díky podpoře ROSA začala rozšiřovat i poradenský tým.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS