Každoročně zemře několik desítek žen rukou svého partnera, manžela, přítele, kluka. Možná se dalo jejich smrti předejít. Nedostaly včas pomoc, neodvážily se ji hledat, možná je ani nenapadlo, že si začínají vztah s násilníkem, možná už po deseti letech manželství měly strach přiznat okolí, v čem vlastně žijí. 

„Právě jsem zabil Terezu. Doufám, že ji to bolelo. Když já nemůžu mít ji, tak ji nebude mít nikdo,“ popsal svoji reakci osmnáctiletý mladík na fakt, že jej odmítla partnerka a záběry a text rozeslal po sociálních sítích.

Každý ve svém okolí máme někoho, kdo potřebuje pomoc, poradit, vyslechnout, když zažívá násilí.  Snažme se zabránit zbytečným úmrtím maminek, sester, dcer, kamarádek.  „V ROSE pomáháme ženám už 27 let. Za tu dobu ROSA pomohla zhruba 61 tisícům obětí násilí, které byly ohroženy spolu se svými dětmi na životě násilným partnerem,“ říká Marie Vavroňová, ředitelka organizace ROSA – centrum pro ženy.

Některé statistiky jsou ovšem více než mrazivé. „Za dvacet let zemřelo v ČR nejméně 195  žen rukou svého partnera,“ což nejsou naše data, ale pouze převzaté údaje z denního tisku. Statistiky Policie ČR  zveřejňují jen počet vražd motivovaný osobními vztahy, nikoli počty vražd v důsledku domácího násilí.

Celoevropsky je podle údajů Eurostatu průměrná roční míra 0,7 obětí vražd  žen na každých 100 000 žen. Ve většině zemí je nejčastějším pachatelem partner. Celosvětově násilí od intimního partnera během svého  života  postihuje 3 z 10 žen. Nejrozšířenější formou vražd žen na světě je forma spáchaná intimním partnerem ženy. To představuje nejméně 35% všech vražd žen na celém světě.

25. listopadu si připomínáme celosvětově Mezinárodní  den proti násilí na ženách. ROSA každoročně v listopadu připomíná tento den projektem Tiché svědkyně. Červené siluety žen, vypovídají o skutečných příbězích žen, které byly zavražděny rukou svého nejbližšího – manžela, partnera, druha. Projekt Tiché svědkyně má nejen varovat před tragickými konci neřešeného domácího násilí ale i apelovat: aby nedocházelo ke zbytečným vraždám žen, matek, dcer.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS