Mezinárodní WAVE konference začíná už v pondělí 10.10.2022 v Praze. Pokud jste se na konferenci nestihli přihlášit, nebo nemůžete přijít osobně, můžete si pustit live stream v angličtině nebo v češtině přes YouTube.  První den #WAVECon2022 „Odborné služby pro ženy jako pilíře míru v době krize i mimo ni“ můžete sledovat online. Stream je dostupný výhradně prostřednictvím následujících odkazů:
• Angličtina: https://www.youtube.com/watch?v=tQmON_lzbUw
• Čeština:     https://youtu.be/irWUkKfxiyM

WAVE je síť více než 160 evropských ženských nevládních organizací, které se zabývají prevencí a ochranou žen a dětí před násilím. Síť WAVE prosazuje lepší legislativu, provádí výzkum a zvyšuje povědomí o násilí na ženách a dívkách. Letošní konferenci pořádá kancelář WAVE společně s členkami WAVE – focal pointy pro Českou republiku, s ROSA- centrum pro ženy a organizací proFEM.

Konference WAVE 2022 se koná od 10. do 11. října 2022 , přičemž první den je přístupný široké veřejnosti a členům WAVE, druhý den pouze členům WAVE. Letošní konference je věnována významu specializovaných služeb pro ženy a jejich celkovému přínosu pro společnost tím, že se orientuje v různých kontextech a buduje odolnost a kapacitu v dobách krize i mimo ni . Specializované služby pro ženy, jako jsou azylové domy, linky důvěry a preventivní služby, jsou nezbytné v době krize a v době míru, aby bylo zajištěno, že násilí na ženách a dívkách bude účinně potíráno a bude mu předcházet. Hlavním cílem konference je (znovu) zaměřit pozornost na neocenitelnou roli, kterou hrají specializované služby pro ženy jako klíčové aktérky v prevenci a boji proti násilí na ženách v době krize i mimo ni. Účastníkům bude nabídnuta platforma pro sdílení znalostí, zkušeností a slibných příkladů z praxe. Konference podnítí diskusi o důležitosti, kterou mají adekvátní kontextové a institucionální podmínky pro prevenci a řešení násilí na ženách na mezinárodní a národní úrovni.

Chcete-li získat koncepční poznámku z letošní konference WAVE, klikněte  zde .

Pro program letošní konference WAVE klikněte zde .

Chcete-li získat životopisy řečníků konference, klikněte sem .

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS