Každoročně se zamýšlím nad tím, co se v Rose povedlo, kam jsme se posunuli, co je třeba zlepšit, komu poděkovat, vyjádřit uznání. Rok 2019 byl pro mne nejdynamičtějším rokem v životě.  Začali jsme spolu s Nadací Vodafone Česká republika a Policií ČR spolupracovat na projektu Bright Sky CZ, první české mobilní aplikaci pro oběti domácího násilí. Tato aplikace, svým způsobem přelomová, spojuje moderní technologie, posun v náhledu na domácí násilí a současně potvrzuje, že když se spojí síly občanské společnosti, neziskového sektoru, společensky odpovědných organizací a Policie, výrazně se zvýší nabídka pomoci obětem.

Díky veřejné sbírce se nám podařilo v našem třípatrovém azylovém domě ROSA zavést ústřední, topení, moderně adaptovat pokoje.

Setkali jsme se během loňského roku v ROSE se spoustou lidí, kteří ocenili naši práci, její význam, pomáhali nám. V loňském roce jsme ale zažili i několik kontrol. Kontrol, které sice v nikom nebudí nadšení (kdo by chtěl slyšet, že ne vše dělá výborně), ale které vás upozorní na možná rizika, nedostatky. Které upozorní, na co si dát pozor, co zlepšit. Které by ale mohly i uměly ocenit, že řadu věcí děláme zadarmo, ve volném čase. Kontroly především utvrdily náš dlouhodobý názor, že je třeba legislativně upravit stávající zákon 108 o sociálních službách, specifikovat především postavení i rozsah služeb poskytovaných obětem domácího násilí a jejich dětem. V neziskovém sektoru i příslušných vládních výborech se o tom vedou roky debaty, je třeba ale od teoretizování přejít k činům. Kontroly potvrdily i náš další poznatek, že při využívání evropských sociálních fondů formou dotací na sociální služby, chybí podrobná metodika. Při administrativní náročnosti evropských projektů, složitosti výkaznictví a evidence, se neziskové organizace bez jasné a včasné metodiky a průběžného poradenství řídících orgánů neobejdou. Současně jsme v roce 2019 potkali řadu dobrých lidí, včetně úředníků příslušných ministerstev, kteří nám pomohli, povzbuzovali nás, dávali nám sílu pokračovat.

Děkuji všem pracovnicím, které vydržely tlak a poskytovaly sociální služby v nejvyšší kvalitě.  Vám všem, kteří nás znáte, oceňujete naši práci, podporujete nás, proto ze srdce děkuji. Vaši pomoc stále potřebujeme. Vážíme si jí.

Celou výroční zprávu najdete zde.
Marie Vavroňová, ředitelka

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS