Jestliže máte kamarádku, která je týrána, můžete jí pomoci tím, že projevíte starost a nabídnete jí pomoc. Nechejte ji mluvit důvěrně o její situaci a bez odsuzování. Můžete totiž být jediná osoba, se kterou se cítí dobře.

Pomozte jí tímto způsobem:
 • Naslouchejte jí.
 • Věřte jí.
 • Neminimalizujte její úsilí.
 • Nesuďte jí.
 • Neobviňujte jí.
 • Ujistěte ji, že není odpovědná za týrání.
 • Řekněte jí, že to není její vina.
 • Dejte jí telefon na krizovou linku pro oběti domácího násilí.
 • Pokud již bydlí se svým přítelem, pomozte jí například uschovat důležité dokumenty a extra oblečení ve vašem domově.
 • Pomozte jí, když bude potřebovat něco odvézt nebo schovat.

Řekněte jí, že si zaslouží být v bezpečí. Fyzické násilí ve vztazích není nikdy akceptovatelné. Připomeňte jí, že nikdo si nezaslouží být bit a týrán.

Pomozte jí, aby nepopírala nebo neminimalizovala násilí. Jestliže řekne: „ Ne, to skutečně není tak zlé, “ řekněte jí: „Je to vážné.“

Ujistěte přítelkyni, že neexistuje žádná omluva pro týrání. Nikdo si nezaslouží být týrán. Násilí je trestný čin.

Jak poznám že je má kamarádka týrána?
 • Viděla jste zranění?
 • Uznala jste její vysvětlení pro její monokly, modřiny a zlomeniny?
 • Chybí často ve škole, v práci?
 • Zdá se vám, že ji její partner neobvykle a příliš mnoho kontroluje?
 • Zaznamenala jste změny v jejím chování?
 • Uvádí ji její partner do rozpaků nebo ji zesměšňuje ve společnosti?
 • Obviňuje ji partner za to, co dělá nebo co říká?
MÝTY O NÁSILÍ Z POHLEDU PŘÍTELKYNĚ

Mýtus: Proč se mám zaplétat do jejích problémů – není to právě jen osobní problém?
Skutečnost: Násilí není osobní problém, je to trestný čin.

Mýtus: Nemůže to být přece tak strašné.
Skutečnost: Násilí ve vztahu a domácí násilí je zlé. Je to nejčastější příčina zranění žen, častější než automobilové nehody.

Mýtus: Nemůže se to stát v mém sousedství, mé kamarádce.
Skutečnost: K násilí dochází ve všech rasách, věku, náboženstvích a socioekonomických úrovních. Žádný stát, žádné město není imunní. Každá třetí studentka zažila násilí ve vztahu.

Mýtus: Musela ho vyprovokovat.
Skutečnost: Ona je oběť a není to její vina. Nikdo si nezaslouží být bit. Násilník ji chce zneužívat skrze moc a kontrolu ve vztahu.

Mýtus: Když je to tak zlé, tak proč ho neopustí?
Skutečnost: Žádný vztah není snadné ukončit. Může být finančně, emočně závislá, může mít strach. Ve světě je přes 75 procent žen (obětí domácího násilí) zabito až poté, co opustilo násilného partnera.

Mýtus: Já ho znám – vypadá jako příjemný kluk.
Skutečnost: Mnoho násilníků není násilných v ostatních vztazích. Dokonce se mohou jevit navenek jako velmi okouzlující. Jaký je doma za zavřenými dveřmi, nepoznáte. Věřte jí.

Mýtus: Kdyby hledala moji pomoc, řekla by si o ni.
Skutečnost: Vaše přítelkyně se možná bojí říci vám o své situaci. Může být v rozpacích a není si jista, jak budete reagovat.

Mýtus: Zdá se, že mě ani nechce vidět. Já nevím, jestli jsme ještě přítelkyně.
Skutečnost: Ženy v násilných vztazích jsou často izolovány od přátel a rodiny. Násilník chce totální kontrolu a nechce, aby mluvila s druhými. Je důležité snažit přiblížit se k ní a dát jí vědět, že máte starost.

[top title=”Přejít na začátek stránky” float=”right” round=”round”]]]> [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]