Popis projektu

Název projektu Vracíme dětem radost
Podpořili Nadace UP
Období realizace 2017

Děti, které přicházejí se svými matkami, oběťmi domácího násilí, do utajeného azylového domu, se ocitají ne svojí vinou v cizím prostředí, bez kamarádů a zázemí, které měly doma vybudované.

Z důvodu bezpečí svého i svých matek, které jsou akutně ohroženy na životě násilným partnerem, jsou izolované od svých kamarádů, musí měnit školu, opouštějí dosavadní kroužky. Navíc jsou tyto děti samy v 95 procentech případů svědky násilí a ve 20 % i oběťmi násilí, což s sebou nese riziko psychických, emočních, sociálních a zdravotních problémů. Tyto děti prožívají strach, bezmoc, pocity odloučení, hněv a neví, jak se s nimi vyrovnat. Nacházejí se v psychické krizi, stejně jako jejich matky, často oběti dlouhodobého a velmi vážného násilí. Děti, potřebují odbornou pomoc, která by jim pomohla vyrovnat se s prožitými traumaty.

Hlavním cílem projektu je práce s dětmi v azylovém domě a individuální terapie, která dětem pomáhá vyrovnat se s prožitým násilím, ale i pozitivnímu posilování vztahu a matkou. ROSA pro tyto děti buduje v azylovém domě přátelské a bezpečné prostředí s odborným zázemím.

Naším záměrem je posílit pomoc dětem formou skupinové terapie, herní terapie, arteterapie,  muzikoterapie.  

Projekt podpořila i v roce 2017 Nadace UP.

PODPORUJÍ NÁS