Název projektu Vracíme dětem radost
Podpořili Nadace UP
Období realizace 2017

Děti, které přicházejí se svými matkami, oběťmi domácího násilí, do utajeného azylového domu, se ocitají ne svojí vinou v cizím prostředí, bez kamarádů a zázemí, které měly doma vybudované.

Z důvodu bezpečí svého i svých matek, které jsou akutně ohroženy na životě násilným partnerem, jsou izolované od svých kamarádů, musí měnit školu, opouštějí dosavadní kroužky. Navíc jsou tyto děti samy v 95 procentech případů svědky násilí a ve 20 % i oběťmi násilí, což s sebou nese riziko psychických, emočních, sociálních a zdravotních problémů. Tyto děti prožívají strach, bezmoc, pocity odloučení, hněv a neví, jak se s nimi vyrovnat. Nacházejí se v psychické krizi, stejně jako jejich matky, často oběti dlouhodobého a velmi vážného násilí. Děti, potřebují odbornou pomoc, která by jim pomohla vyrovnat se s prožitými traumaty.

Hlavním cílem projektu je práce s dětmi v azylovém domě a individuální terapie, která dětem pomáhá vyrovnat se s prožitým násilím, ale i pozitivnímu posilování vztahu a matkou. ROSA pro tyto děti buduje v azylovém domě přátelské a bezpečné prostředí s odborným zázemím.

Naším záměrem je posílit pomoc dětem formou skupinové terapie, herní terapie, arteterapie,  muzikoterapie.  

Projekt podpořila i v roce 2017 Nadace UP.

PODPORUJÍ NÁS