Název projektu Stop násilí ve vztazích
Podpořili Nadačním fondem Slovak-Czech Women´s Fund, Philip Morris
Období realizace 2017

Cílem projektu podpořeného Nadačním fondem Slovak-Czech Women´s Fund a společností Philip Morris je informovat potenciální mladé lidi, kteří navazují první vztahy,  oběti násilí ve vztazích, širokou veřejnost o dopadech násilí, možnostech pomoci, rizicích napadení, jejich minimalizaci.

A to formou, která se osvědčuje v posledním roce v komunikaci: pomocí videa a obrazu šířenou elektronickými prostředky, podpořenou materiály mna webových stránkách a tištěnými drobnými materiály, šířenými na střední školy.

PODPORUJÍ NÁS