ROSA pořádá pravidelně školení a semináře o domácím násilí pro odbornou veřejnost – sociální pracovníky, policisty, zdravotníky, pracovníky městských úřadů, studenty. Během školení jsou (i s ohledem na cílovou skupinu posluchačů) probrány základní informace o domácím násilí a specifika tohoto jevu, mýty obklopující násilí, a především zásady práce s obětí domácího násilí.

Máte-li zájem o školení, kontaktujete nás přes e-mail: info@rosa-os.cz, nebo přejdete na formulář kliknutím zde.

Aktuální akce

Specifika práce s obětí domácího násilí

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č.2016/0458-PC/SP/VP/PP
Termín:  16.5.2018
Cena: 1.000,- Kč / účastník
Místo konání: ROSA, Podolská 242/25, Praha 4
Lektorky: Zdeňka Prokopová, PhDr. Branislava Marvánová Vargová,  ROSA
Rozsah: 9 – 16 hodin (8 vyučovacích hodin)
9:00-9:30  ÚVODNÍ BLOK
9:30 – 10:30 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Definice pojmů. Dynamika domácího násilí. Profil pachatele.
10:40 – 12:10 REAKCE OBĚTI NA PROŽITÉ NÁSILÍ
Dopady domácího násilí na prožívání oběti. Stockholmský syndrom. Reakce obětí na násilí. Základní principy vedení rozhovoru s obětí domácího násilí. Vedení rozhovoru s obětí (praktický nácvik).
12:40 – 14:10 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
Identifikace a vyhodnocení rizikových faktorů. Sestavení bezpečnostního plánu. Zdroje pomoci a podpory pro oběti domácího násilí. Cvičení– sestavení bezpečnostního plánu
14:20- 15:20   DĚTI, SVĚDCI DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Dopad domácího na děti, jeho svědky. Problematika svěřování nezletilých dětí do péče jednoho z rodičů v případech domácího násilí. Legislativní opatření.
15:30 – 16:00   ZÁVĚREČNÝ BLOK
Cílové kompetence:  Zvýšení profesních kompetencí pracovníků týkajících se problematiky domácího násilí, zejména prohloubení schopnosti identifikovat případy domácího násilí. Posílení komunikačních dovedností pracovníků při jednání s obětí domácího násilí jako prevence sekundární viktimizace oběti. Rozvoj dovednosti kladení otevřených otázek a aktivního naslouchání s cílem podpořit oběť násilí a zjistit maximum rizikových faktorů tak, aby mohl být sestaven individuální bezpečností plán. Získání dovednosti sestavit ve spolupráci s obětí domácího násilí základní bezpečnostní plán.
Program je určen zejména pro: sociální pracovníky,  vedoucí pracovníky sociálních služeb  a pracovníky  v sociálních službách
Maximální počet účastníků – 15 / volných míst  6
Závaznou  přihlášku (ke stažení zde )   je třeba vyplnit a podepsanou poslat na info@rosa-os.cz  do 11.5.2018. Po potvrzení přijetí přihlášky je nutné poukázat platbu na účet uvedený ve faktuře do 15.5.2018.
 
 

Realizované akce

V rámci projektu  Stop násilí ve zdravotnictví  podpořeným Ministerstvem zdravotnictví ČR realizujeme bezplatné semináře s kredity ČAS přímo v nemocnicích pro pracovníky ve zdravotnictví (záchranáři, sestry, porodní asistentky, sociální pracovníci ve zdravotnictví, pečovatele). Termíny konání 13.10.2016 VFN Praha, 19.10.2016 Thomayerova nemocnice, 26.10.2016 VFN Praha, 8.11.2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická Medea, 6.12.2016 Ústřední vojenská nemocnice. Objednávání na semináře je možné pouze prostřednictvím vzdělávacích úseků nemocnic.
ROSA díky programu Dejme ženám šanci” a projektu “Stop násilí pro zdravotnictví” realizovala  bezplatné semináře pro studenty k tématu „Domácí násilí a zdravotnictví“ ( rozsah cca 2 hodiny v období 11/2015  – 3/2016).  a   bezplatné semináře s 4 kredity ČAS pro pracovníky ve zdravotnictví(záchranáři, sestry, porodní asistentky, sociální pracovníci ve zdravotnictví, pečovatelé, duly)  přímo  v nemocnicích k tématu „Domácí násilí a zdravotnictví“  v období 1/2016  – 4/2016 .

Násilí ve vztazích na středních školách v Praze, 2015 Díky podpoře grantu Prevence kriminality Magistrátu hl.m.Prahy ROSA připravila i na podzim 2015 bezplatné semináře pro studenty přímo na středních školách v Praze. Termíny 14.10., 20.10.,  22.10., 23.10., 5.11.a 10.11.,12.11. a  30.11. 2015.

Akreditovaná školení 2014: Metody vyhodnocování zvláště závažných případů domácího násilí a management rizik, termín: 27.11.2014
Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č.2012/0019-PC/SP/VP
Cena: 1.000,- Kč / účastník
Místo konání: ROSA, Podolská 242/25, Praha 4
Lektorky: Marie Vavroňová, Zdeňka Prokopová, ROSA
Rozsah: 9 – 16 hodin (8 vyučovacích hodin)
Detail kurzu

Seminář „Všímáme si: násilí na seniorech“  Bezplatný seminář  pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách s tématem prevence násilí na seniorech se uskuteční  2.12.2014 od 9:30 hodin na adrese Podolská 242/25, Praha 4. Na seminář je třeba se vzhledem ke kapacitě prostoru registrovat na info@rosa-os.cz . Semináře jsou podpořeny grantem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. pozvánka

Besedy pro seniory v zařízeních 2014 : ROSA nabízí domovům pro seniory, klubům seniorů realizaci bezplatné besedy týkající se násilí na seniorech s možností poradenství pro seniory. Besedy s podtitulem „Umění říci ne“ (informování o nebezpečí násilí, nácvik prevence pro seniory, přímý kontakt a poradenství pro seniory) vždy pro maximálně 25 osob, můžeme realizovat díky podpoře  grantu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR bezplatně. Pokud máte zájem o bezplatnou besedu pro seniory ve vašem zařízení do konce prosince 2014 v rozsahu max. 2 hodiny v době mezi 9:00 až 16:00 hod., pište na e-mail: info@rosa-os.cz . Volné termíny:  29.10. 2014

Semináře na téma Násilí ve vztazích na středních školách v Praze 2014  Díky podpoře grantu Prevence kriminality Magistrátu hl.m.Prahy ROSA připravila i na podzim 2014 bezplatné semináře pro studenty přímo na středních školách v Praze. Pokud máte jako střední škola v Praze zájem o dvouhodinový seminář pro studenty na téma Násilí ve vztazích v období 8.9. až 15.12.2014, pište na info@rosa-os.cz . Termíny: 22.10., 3.11., 10.11., 12.11. 2014,  jsou již obsazené.

Školící akce  ROSA akreditované MPSV:

1.Domácí násilí – úvod do problematiky termín: není vypsán 2.Specifika práce s obětí domácího násilí termín: podzim 2014,. 3.Metody vyhodnocování zvláště závažných případů domácího násilí a management rizik t. 4.Děti svědci domácího násilí – úvod do problematiky není vypsán termín 5.Interdisciplinární přístup k prevenci domácího násilí – úvod do problematiky není vypsán termín

Konference

Násilí v rodině a jeho vliv na děti. Odbornou konferenci pořádala  ROSA pod záštitou Úřadu vlády ČR v rámci kampaně Stop násilí na dětech  27.10.2009. Tisková zpráva ke konferenci je ke stažení zde . Sociologická sonda dětí klientek o.s. ROSA „Dětská svědectví násilí“ za rok 2008 je ke stažení zde . Příspěvky přednášejících: Prezentace o.s. ROSA: Násilí v rodině a jeho vliv na děti ke stažení zde (formát ppt). Prezentace Mgr. Evy Šilarové – poznatky z dvouletho projektu práce se skupinou dětí, svědků domácího násilí v o.s. ROSA ke stažení zde (formát ppt). Příspěvek PhDr.Karla Humhala: Násilí v rodině a rozhodování o svěření do výchovy je ke stažení zde (formát pdf).

[top title=“Přejít na začátek stránky“ float=“right“ round=“round“]]]> [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]