Statistiky jasně říkají, že nebezpečí závažného násilí (včetně zabití) výrazně stoupá v době, kdy chce žena odejít z  násilného vztahu, sdělí svému partnerovi, že již rány, facky a nadávky nebude snášet, rozvede se s ním nebo rovnou odejde. „Proto je velmi důležité situaci vyhodnotit, zjistit rizikové faktory. Především v žádném případě  oběť násilí nesmí nikdy sdělovat dopředu svému partnerovi, že odejde. Odchod je často jediným východiskem jak se zachránit, ale vše se musí dobře a pečlivě připravit,“ říká zakladatelka ROSA – centrum pro ženy, Zdena Prokopová. „Někdy ženám brání stud, obavy s přijetím v některé organizaci, která se zabývá pomocí obětem domácího násilí, ale i strach z násilného chování  partnera, z  jeho  výhrůžek, že když o tom někomu něco řekne, uvidí, co se stane.  Násilí není nikdy vinou oběti, ale vždy za ní odpovídá ten, kdo se násilí dopouští, tedy násilný partner. Proto je třeba vše dobře připravit a k tomu týrané ženě pomůže specializované poradenství, které pomáhá ženám, obětem domácího násilí. Vždy je důležité mít na mysli především své zdraví a bezpečnost a to jak pro sebe, tak i pro své děti.“

Někdy se veřejnost diví při sledování reportáží a čtení textů v médiích, proč týraná žena z takového vztahu neodejde? Někdy se diví i rodiče a kamarádky. Není to totiž tak jednoduché. „Je zde mnoho aspektů: násilí probíhá v určitém cyklu, není tedy každý den, střídají se období násilí, ale i klidu, kdy žena doufá, že se muž změní. Někdy týraná žena nemá kam odejít, svazuje jí strach z výhrůžek, nemá dost financí ani informací, co může v takovém případě dělat. Velmi často ženy sdělují, že nechtějí odejít kvůli svým dětem, ale právě kvůli svým dětem by měly odejít. Násilné situace jsou pro děti velmi traumatizující, a již „ jen“ pokud jsou děti svědky domácího násilí, jsou samy psychicky týrány,“ říká socioterapeutka Zdena Prokopová.

V současné době, kdy probíhá pandemie koronaviru, je situace o to těžší, že bývají  týrané ženy více doma se svými násilnými partnery. Proto ROSA – centrum pro ženy přišla s možností  komunikovat  více on-line, přes krizové linky ve všední dny od 9:00 do 18:00 hodin:  SOS linka 602 246 102 a nově i krizová linka poradny 739 709 764, či přes chat (přihlášením se na www.rosacentrum.cz) , či prostřednictvím mailové poradny poradna@rosa-os.cz  a poradna@rosacentrum.cz .

„Vždy je důležité vystihnout okamžik, kdy jsou ženy samy, např. na procházce s dětmi v parku, venčení psy či při nákupu mimo dosah násilného partnera. Snažíme se být k obětem domácího násilí blíže, proto jsme navíc otevřeli Informační centrum v OC Metropole Zličín, nedaleko potravin Albert, kde jsou k dispozici sociální pracovnice, především v době, kdy jdou ženy nakoupit potraviny,“ říká Zdena Prokopová.

A jak být podle Zdeny Prokopové, která se zabývá bezpečnostním plánováním a odhadem rizik přes 25 let, v bezpečí?

  1. Riziko napadení velmi stoupá, pokud se násilí stupňuje během posledního půl roku, pokud dochází ke škrcení, či dušení, jsou zde výhrůžky zabitím (a partner má zbraň), partner užívá drogy, či je zde alkoholová závislost, partner je extrémně žárlivý, či nedodržuje ochranná opatření. Například v Informačním a poradenském centru ROSA, ať na místě nebo po telefonu, je s týranou ženou probrána celá historie násilí včetně profilu násilného partnera. Po vyhodnocení rizikových faktorů je týraná žena s nimi seznámena, a je na ní, jak situaci bude řešit. Každopádně vždy je s ní v Rose vypracován bezpečnostní plán. Ten vždy vychází z aktuální situace týrané ženy, nikdy není definitivní konečný, měl by se vždy podle situace aktualizovat.
  2. Bezpečnostní plán je jiný  pro situaci, kdy žena zůstává nadále se svým násilným partnerem (pak se orientujeme na to, co jí dříve pomohlo, na koho se může obrátit o pomoc, zda má přístup k telefonu, má domluvený signál se sousedy), a jiný, když plánuje odchod ( zde je nejdůležitější se zamyslet, kdy je to nejbezpečnější, kam může odejít, komu může sdělit svůj nový kontakt, nikdy to nesmí dopředu sdělit násilnému partnerovi). Jiný plán platí pro situaci, pokud již odešla např. do utajeného azylového domu, či k širší rodině (nevrací  se do původního bydliště, změní  si SIM kartu telefonu, informuje o násilí a ohrožení partnerem známé i kolegy v práci).
  3. Bezpečnostní plán musí být vždy takto vypracovaný, přímo „ušitý na míru“ konkrétní situaci, tak aby týraná žena a její děti byly v bezpečí.

„Cesta z kruhu násilí existuje,“ říká Zdena Prokopová. „Musíme si uvědomit, že domácí násilí a násilí na ženách je trestným činem, nikdo nemá právo se takto chovat! Pokud tedy někdo z vás zažívá domácí násilí, nezůstávejte s tím sama, vyhledejte odbornou pomoc, tak aby nedocházelo k situacím, kdy už pomoc nelze zařídit.“

Pokud je situace vážná, ohrožující, je možné hledat pomoc v azylovém domě – v utajeném Azylové domě ROSA, kde oběti a jejich děti naleznou jak bezpečí, tak odbornou pomoc. Pro vstupní konzultaci je nutné se obrátit na vedoucí azylového domu telefonicky (+420 736 739 467) nebo e-mailem (azyl@rosacentrum.cz)

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS