Jsme nestátní nezisková organizace specializující se na pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem v oblasti prevence násilí.

Své činnosti zaměřujeme na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Usilujeme o zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Součástí pomoci je i odborné specializované poradenství a komplexní pomoc pro oběti domácího násilí, mezi níž patří:

  • krizová intervence
  • sociálně-terapeutické poradenství
  • vytvoření bezpečnostního plánu
  • poskytování utajeného azylového bydlení pro oběti domácího násilí
  • telefonická krizová pomoc pro všechny oběti domácího násilí

ROSA pomáhá ženám již od roku 1993 – nejprve jako nadace, od roku 1998 jako občanské sdružení, od 1.1.2014 jako spolek. Od 1.1.2016 jsme registrování jako ROSA – centrum pro ženy, z.s. Spolek je zapsán pod L9420 u Městského soudu Praha.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]]]>