Praha (20.3.2006)

Domácí násilí je takové chování jednoho z partnerů, které za použití kontroly a moci u druhého způsobuje strach. Má podobu nejen fyzického, ale i psychického, sexuálního a ekonomického násilí. Oběťmi domácího násilí jsou v 97 % ženy. S domácím násilím se podle poslední studie na toto téma (Sociologický ústav AV ČR, 2004) během svého života v České republice setkalo 38 % žen. Podle statistik o.s. ROSA, které se zabývá pomocí ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem, se oběťmi domácího násilí nejčastěji stávají ženy ve věku 30 – 44 let. Nejčastěji jsou zastoupeny ženy s malými dětmi a ženy na mateřské dovolené. Opakované statistiky potvrzují, že domácí násilí zažívají a páchají lidé bez ohledu na vzdělání a sociální postavení. Z žen, které hledaly v loňském roce pomoc v Informačním a poradenském centru ROSA, jich 100 % zažívalo psychické násilí od svého manžela či partnera (izolace, kontrola, sledování, ponižování,omezování, zákazy, výhrůžky zabitím), 85 % z nich bylo fyzicky napadáno (opakované fackování, bití, kopání, škrcení, sražení, ohrožování zbraní), 74 procent žen má zkušenost s ekonomickým násilím (partner jim přiděluje peníze, nedává peníze, nesmí mít svůj účet, tak aby na něm byly závislé) a 42,5 procent žen má zkušenost se sexuálním násilím ze strany svého partnera. Zarážející je, že 11,7 % žen (klientek o.s. ROSA) bylo bito a fyzicky napadáno v těhotenství a to v naprosté většině v posledním trimestru těhotenství. Naprosto alarmující je, že v 94 procentech případů domácího násilí, jsou jeho svědky děti. Děti jsou svědky nejen psychického týrání, ale v pětině případů i fyzických útoků na svou matku. Přitom podle Světové zdravotnické organizace (WHO), je pouhá přítomnost dítěte u napadení matky kvalifikována jako psychické týrání dětí. Nejen svědky, ale i oběťmi domácího násilí je celých 29 % dětí z rodin, kde dochází k domácímu násilí. Ve světě pachatelé domácího násilí týrají své děti ve 40 – 60 % případů (Hester, 1998). Podle dat klientek o.s. ROSA své děti psychicky týrá či na ně útočí 38,8 % násilných mužů. V roce 2005 ROSA poskytla 197 ženám –obětem domácího násilí, celkem 621 bezplatných psychosociálních konzultací. Od roku 1998, kdy ROSA otevřela své Informační a poradenské centrum, do konce roku 2005, se na Rosu obrátilo 1 055 nových klientek, kterým bylo poskytnuto celkem 3 098 hodinových konzultací. ROSA provozuje i azylový dům a byty s utajenou adresou pro ženy, oběti domácího násilí. Azylové ubytování ROSA zachránilo od roku 1998 do konce roku 2005 život celkem 96 ženám a 105 dětem. Na krizovou SOS linku se obrátilo o pomoc od roku 1998 již 6 450 žen.

]]>