Nouzový stav a s ním spojená karanténa a opatření omezující volný pohyb obyvatel zasáhl významnou měrou do možností obětí domácího násilí vyhledat odbornou pomoc. Zatímco azylové ubytování mohlo běžet téměř ve stejné podobě, v poradenství jsme se snažili reagovat rychle. Domácí násilí nezmizelo. Naopak. Četnost a intenzita násilí rostla, jen oběti byly “uvězněné” s násilnými partnery doma v izolaci.

Na sníženou možnost osobního kontaktu s oběťmi jsme reagovali rozšířením telefonických linek a dalších prostředků distančního poradenství. ROSA – centrum pro ženy, z.s. například kromě přidání další telefonní linky a rozšíření provozu SOS linky i během velikonočních svátků zřídila na svých webových stránkách www.rosacentrum.cz možnost poradenství přes chat, posílila své poradenství přes fcb Messenger, přes Skype, e-mailové poradenství. A jsme v ROSE díky Nadace České spořitelny připraveni pomáhat více ženám i online formou. Dostali jsme rychlou šanci posílit tým. Uvedená statistika neobsahuje už měsíc červen, kdy již osobní konzultace běží naplno v poradně, ale vysoký podíl on-line pomoci zůstává.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS